ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชิดพงษ์ จอมเดช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การประเมินค่าความเค้นตกค้างแบบไม่ทำลายในวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีกระแสไหลวน
ปี พ.ศ. 2556
2 การใช้เทคนิคอะคูสติกอิมีชชั่นสำหรับการประเมินความเสียหายจากการกัดกร่อน
ปี พ.ศ. 2554
3 ศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
ปี พ.ศ. 2551
4 การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
5 อุปกรณ์ตรวจสอบสายเคเบิลในอุตสาหกรรมขนส่งและโครงสร้างขนาดใหญ่โดยใช้วิธีการวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2545
6 การตรวจสอบสายเคเบิลโดยวิธีวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก
7 การตรวจสอบสายเคเบิลโดยวิธีการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก