ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชาว์ อินทรประสิทธิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2555 4
4 2554 1
5 2553 3
6 2551 3
7 2548 1
8 2546 2
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสร้างและทดสอบเครื่องแบนกล้วยตาก
ปี พ.ศ. 2556
2 การปรับปรุงระบบหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดชาน้ำมันและปรับปรุงระบบสกัดน้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมัน
3 การศึกษาวิจัยอัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ปีการผลิต 2554/55
4 การออกแบบและทดสอบเครื่องผลิตข้าวนึ่ง 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การพัฒนาสมการสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับกระบวนการแช่และนึ่งข้าว และตรวจสอบคุณภาพข้าวนึ่ง
5 เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้แบบสูญญากาศ
ปี พ.ศ. 2555
6 การปรับปรุงเครื่องอบแห้งอาหารสุนัขจากเครื่อง Low shear extruder
7 การออกแบบระบบการกะเทาะ และการทำความสะอาดเมล็ดลูกเดือย
8 การออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องผลิตข้าวกล้องนึ่งเริ่มงอกจากข้าวเปลือก
9 การออกแบบเครื่องปิ้ง และ จิ้มน้ำจิ้มลูกชิ้นแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเม่าเพื่อยกระดับภูมิปัญญาไทยในการแปรรูปข้าวเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
11 การออกแบบเครื่องขึ้นรูปกล้วยกวน
12 การออกแบบและสร้างถังหมักสำหรับหมักเอทานอลโดยการควบคุมค่า Oxidation Reduction Potential
13 โครงการจัดทำอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายโดยนักศึกษาปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2551
14 การออกแบบเครื่องแบ่งไส้ขนมกะหรี่พัพส์
15 การออกแบบและสร้างเครื่องแยกกรดไขมันอิสระออกจากนำมันปาล์มดิบโดยใช้เทคโนโลยีการกลั่นแบบต่อเนื่อง
16 เครื่องลดอุณหภูมิอาหารเหลวหนืดบรรจุถุงพลาสติกแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2548
17 ระบบคัดขนาดปลาตามความยาว
ปี พ.ศ. 2546
18 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ
19 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว