ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชาวนี แก้วมโน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 1
4 2556 2
5 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ศึกษาสภาพการออกกลางคันของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557
ปี พ.ศ. 2559
2 ปัจจัยแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร : สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
3 ปัจจัยแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร : สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
4 ปัจจัยแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร : สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ปี พ.ศ. 2558
5 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
6 ศึกษาสภาพการออกกลางคันของนักศึกษาใหม่ ม.หาดใหญ่
7 ศึกษาสภาพการออกกลางคันของนักศึกษาใหม่ ม.หาดใหญ่