ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิม ชัยวัชราภรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ฉลอม ไชยริบูรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 7
3 ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์ 5
4 พีระพงศ์ บุญศิริ 5
5 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 3
6 ปนิต อวิรุทธการ 2
7 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 2
8 ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส 2
9 ปิยพงษ์ รองหานาม 1
10 จิราดร ถิ่นอ่วน 1
11 ปิยวรรณ บรรจง 1
12 ฑิฆัมพร พงษ์พรต 1
13 อดิศร คันธรส 1
14 รัตนา หาญสงคราม 1
15 ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์ 1
16 พะเยาว์ ธนัญญากร 1
17 อนุทิน เพชรอุทัย 1
18 ปริศนา อุนสกุล 1
19 ธงทอง ทรงสุภาพ 1
20 อดุลย์ จันละคร 1
21 ธัชนาถ ทองประกอบ 1
22 พัชนี ภูศรี 1
23 ประชุมพร ช่ำชอง 1
24 พันธ์วดี อินทรมณี 1
25 เฉลิมพล น้อยอิ่ม 1
26 จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม 1
27 ธนิดา คฌาณิน ไทยานนท์ 1
28 สมลักษณ์ สะหรั่งบิน 1
29 วันชัย ขนบดี 1
30 จุฑา ติงศภัทิย์ 1
31 วรัญญู รีรมย์ 1
32 ศิวณัติ เพชรย้อย 1
33 วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ 1
34 จิตตราณี ประสงค์เจริญ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
36 กลยุทธ ไกรฤกษ์ 1
37 เทพวาณี หอมสนิท 1
38 ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ 1
39 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
40 กิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์ 1
41 เรืองศักดิ์ เจียมพานทอง 1
42 เจริญทัศน์ จินตนเสรี 1
43 จันทนี เก็จวลีวรรณ 1
44 อุไร พรหมมา 1
45 ไพศาล โรจนวิภาค 1
46 วรเบญญา พิทักษ์อรรณพ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
48 ขนิษฐา พูลสวัสดิ์ 1
49 ชูศรี กลิ่นอุบล 1
50 ปนัดดา ฉิมตระกูล 1
51 ปธานศาสน จับจิตร 1
52 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
53 พงษ์เอก สุขใส 1
54 จิตรา หมั่นเฮง 1
55 กิตติพงษ์ สุพรรณวิบูล 1
56 รัตนา กิติสุข 1
57 สุระ สุบินดี 1
58 พิชิต เมืองนาโพธิ์ 1
59 วัชรกัญจน์ หอทอง 1
60 วันชัย บุญรอด 1
61 ภาณุวัตร นุชอุดม 1
62 ยุทธนา บัวแย้ม 1
63 ภาสวรรณ พันธุมะบำรุง 1
64 อภิชาต รักษากุล 1
65 สุรินทร์ สายกฤษณะ 1
66 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
67 บุญเรือง ถาคำฟู 1
68 บุญทัน ม่วงชื่น 1
69 รุจ แสงอุดม 1
70 สุรัตน์ แสงลออ 1
71 ชาญชัย ศิริพันธุ์ 1
72 เทพวาณี หอมสนิท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 4
6 2553 1
7 2552 3
8 2550 2
9 2548 1
10 2545 1
11 2544 1
12 2542 1
13 2541 1
14 2539 1
15 2537 1
16 2536 2
17 2535 4
18 2534 2
19 2533 1
20 2532 3
21 2531 3
22 2530 3
23 2529 3
24 2528 6
25 2527 6
26 2526 1
27 2525 1
28 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งการเล่นในกีฬาฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กล้ามเนื้อหลักบริเวณแกนกลางลำตัวในการเต้นลีลาศประเภทละตินอเมริกันของนักกีฬาลีลาศสมัครเล่น
3 การศึกษาการใช้พลังงานขณะแข่งขันในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับนักกีฬาชาย
5 การวิเคราะห์รูปแบบที่ส่งผลต่อการได้คะแนนของทีมนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012
6 การวิเคราะห์แบบแผนและปัจจัยในการทำประตูของทีมชาติบราซิลและทีมชาติสเปนในการแข่งขันฟุตซอลโลก ณ ประเทศไทย 2012
ปี พ.ศ. 2555
7 การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกแบกน้ำหนักกระโดดกับการฝึกกระโดดด้วยยางยืดแบบมีลูกรอกที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อสูงสุดในการกระโดดแนวดิ่งของนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถพิเศษของนักกีฬามวยสากลชายระดับเยาวชน
9 การเปรียบเทียบระดับแรงเบรกแบบเอ็คเซ็นตริกที่แตกต่างกัน ขณะแบกน้ำหนักกระโดดที่มีผลฉับพลันต่อพลังกล้ามเนื้อในนักกีฬาชายที่มีความแข็งแรงสัมพัทธ์สูง
10 ผลของการพัฒนาโปรแกรมกการฝึกที่มีต่อจุดเริ่มล้าในนักกีฬาเทนนิสชาย
11 การเปรียบเทียบผลของแบบฝึกแอโรบิกและแบบฝึกแอนแอโรบิกที่มีผลต่อจุดเริ่มล้าของนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนารูปแบบของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิงเพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาพและสุขสมรรถนะของสตรีสูงอายุ
14 การพัฒนารูปแบบของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิงเพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาพและสุขสมรรถนะของสตรีสูงอายุ
15 การศึกษาการใช้พลังงานในขณะแข่งขันของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย
ปี พ.ศ. 2550
16 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 108
17 ผลการพัฒนาโปรแกรมการฝึกที่มีต่อจุดเริ่มล้าในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อปรับปรุงจุดเริ่มล้าในนักกีฬาฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2545
19 การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อายุ 13-15 ปี
ปี พ.ศ. 2544
20 การเปรียบเทียบผลของการฝึกเต้นรำแบบบอลรูมกับแบบละตินอเมริกันที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
21 ผลของการใช้พลาสเตอร์ช่วยหายใจที่มีต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและอัตราการเต้นของหัวใจขณะฟื้นตัว
ปี พ.ศ. 2541
22 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
23 ความต้องการและปัญหาในการออกกำลังกายของผู้ติดเชื้อเอดส์
ปี พ.ศ. 2537
24 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเซปัคตะกร้อทีมชาติไทย
ปี พ.ศ. 2536
25 ผลของการเข้าร่วมในโปรแกรมการออกกำลังกายและโปรแกรมนันทนาการ ที่มีต่อความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
26 ผลของการฝึกตามโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2535
27 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่ใช้ความหนักแตกต่างกัน ที่มีต่อสารชีวเคมีใน เลือดของหญิงวัยกลางคน
28 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่ใช้ระยะเวลาต่างกัน ที่มีต่อสารชีวเคมีในเลือด
29 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน และนอกโครงการพัฒนากีฬาชาติ
30 ผลของการฝึกสเต็ปแอโรบิคที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ปี พ.ศ. 2534
31 ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
32 การเปรียบเทียบสมรรถภาพในการจับออกซิเจนสูงสุดระหว่างวิธีฟื้นตัว ด้วยวิธีสูดออกซิเจนกับไม่สูดออกซิเจนจากเครื่องให้ออกซิเจน หลังการออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2533
33 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายของครูพลศึกษา และครูที่ไม่ได้สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
34 ความสัมพันธ์ระหว่างการจับออกซิเจนสูงสุดด้วยวิธีจักรยานของออสตรานด์และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
35 ผลการฝึกแอโรบิคดานซ์ในระดับความถี่ต่างกันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสมรรถภาพทางกาย
36 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2531
37 ผลของการฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซโทนิคด้วยความเร็วต่างอัตรา ที่มีต่อความสามารถในการยืนกระโดดในแนวดิ่ง
38 ความสัมพันธ์ระหว่างการจับออกซิเจนสูงสุดด้วยวิธีจักรยานของออสตรานด์และวิธีการก้าวขึ้นลงของออสตรานด์
39 ปัญหาและความต้องการกิจกรรมพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสอนเด็กพิการทางหู
ปี พ.ศ. 2530
40 การเปรียบเทียบผลการออกกำลังกายแบบอากาศนิยมระหว่างผู้รับประทานอาหาร มังสวิรัติและผู้รับประทานอาหารทั่วไป
41 ความสัมพันธ์ระหว่างไขมันในร่างกายกับความสามารถ ในการเคลื่อนไหวทั่วไปในเด็กนักเรียนอายุ 10-12 ปี
42 ผลการฝึกแบบหมุนเวียนที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายของผู้ชายสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2529
43 สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
44 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
45 ผลของการกำหนด ความหนัก ความถี่ และระยะเวลาที่แตกต่างกันในการออกกำลังกาย ที่มีต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด
ปี พ.ศ. 2528
46 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษาภาคกลาง
47 การเปรียบเทียบผลการฝึกความอดทนแบบอนากาศนิยม ด้วยความหนักของงานสูงสุด โดยใช้ระยะเวลาต่างกัน
48 การเปรียบเทียบระยะการทุ่มน้ำหนักที่ได้จากผล ของการฝึกทักษะการทุ้มน้ำหนักเพียงอย่างเดียว กับการฝึกทักษะการทุ่มน้ำหนักควบคู่กับการสร้างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ
49 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
50 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษาภาคเหนือ
51 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษาภาคใต้
ปี พ.ศ. 2527
52 สมรรถภาพกลไกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
53 การเปรียบเทียบผลการออกกำลังกายโดยการวิ่งเหยาะ กับการขี่จักรยานอยู่กับที่ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
54 ผลของการฝึกแอโรบิคดานซ์ที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียน และเปอร์เซนต์ไขมันของร่างกาย
55 ผลของกิจกรรมค่ายพักแรมต่อชาวค่าย ทางด้านบุคลิกภาพการแสดงตัว-เก็บตัว
56 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของคนวัยผู้ใหญ่ ที่ออกกำลังกายแบบต่างกัน
57 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายบางด้านภายหลังการฝึกแอโรบิคดานซ์ ในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันของผู้ที่เคยผ่นการฝึกแอโรบิคดานซ์
ปี พ.ศ. 2526
58 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว
ปี พ.ศ. 2525
59 สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ของวิทยาลัยครูภาคตะวันตก