ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2559
3 การสร้างลูกผสมปทุมมาทริพลอยด์
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก
5 การพัฒนาดาวเรืองสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันโดยการเพาะเลี้ยงโอวุล ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาดาวเรืองสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันโดยการเพาะเลี้ยงโอวุล
7 การพัฒนาดาวเรืองสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันโดยการเพาะเลี้ยงโอวุล
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม่ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก
9 การปรับปรุงพันธุ์ฟาแลนอปซิสโดยการผสมข้ามสกุล
10 การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม่ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก
11 การปรับปรุงพันธุ์ฟาแลนอปซิสโดยการผสมข้ามสกุล
12 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาเก็บรักษาหัวพันธุ์ ต่อการเติบโตและการออกดอก ของว่านสี่ทิศลูกผสมพันธุ์ซูซาน
ปี พ.ศ. 2551
13 การสร้างสายพันธุ์แท้โดยการเพาะเลี้ยงเซลสืบพันธุ์พริก
14 การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มผีเสื้อและคาร์เนชั่น
ปี พ.ศ. 2550
15 การช่วยชีวิตคัพภะลูกผสมข้ามชนิดของพริก
ปี พ.ศ. 2548
16 การรวบรวมพันธุ์ และการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์,การตอบสนองต่อช่วงแสงในการออกดอกและการผสมเกสรของเบญจมาศเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
17 การรวบรวมพันธุ์ และการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์,การตอบสนองต่อช่วงแสงในการออกดอกและการผสมเกสรของเบญจมาศเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
ปี พ.ศ. 2541
18 การรวบรวมและศึกษาลักษณะของเยอร์บีร่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
19 การรวบรวมและศึกษาลักษณะของเยอร์บีร่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
ปี พ.ศ. 2535
20 การศึกษาสมรรถนะการผสม และความดีเด่นเหนือพ่อแม่ ของมะละกอ 3 สายพันธุ์