ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจิดกุล โสภาวนิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 เครื่องขยายกำลังแบบวิธีสวิตช์ (คลาสดี) ที่มีภาคควบคุมเสียงหอนเป็นวงจรกรองแบบช่องบาก
2 การออกแบบวงจรขยายเสียงคลาสดีร่วมกับคลาสเอ
3 การออกแบบวงจรขยายแบบวิธีสวิตช์โดยใช้อินเวอร์เตอร์ความถี่ต่ำร่วมกับอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง
ปี พ.ศ. 2546
4 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิ สำหรับประเมินความเหมาะสมอย่างง่ายของตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร
5 เครื่องสร้างช่องในท้องสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง
6 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ตรวจจับคลื่น QRS ในเวลาจริง
7 การออกแบบวงจรขยายแบบวิธีสวิตช์ โดยใช้อินเวอร์เตอร์ความถี่ต่ำร่วมกับอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง
ปี พ.ศ. 2542
8 การออกแบบวงจรขยายเสียงแบบวิธีสวิตซ์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟตรงสองระดับด้วยวิธีอสมการ
ปี พ.ศ. 2532
9 แหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่องชนิดเฟสเดียว ขนาด 3 กิโลโวลต์แอมแปร์
10 แหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่องชนิดเฟสเดียว ขนาด 3 กิโลโวลต์แอมแปร์