ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงไกร ไวยกาญจน์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2557 1
3 2555 7
4 2553 7
5 543 43
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาการประมวลผลภาพชาญฉลาดสำหรับการคัดแยกระดับสีกุ้งต้ม
ปี พ.ศ. 2557
2 การลดการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการบรรจุปลาทูน่ากระป๋อง
ปี พ.ศ. 2555
3 การสร้างเครื่องกัด CNC ขนาดเล็กสำหรับผลิตแบบหล่อโฟมแบบแยกชิ้น
4 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในแผนกขูดปลา
5 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บไอศกรีมอินเดียนน่าซุพรีมก่อนขั้นตอนการบรรจุกล่อง
6 การเพิ่มประสิทธิภาพในแผนกควบคุมเครื่องจักร
7 การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการทดสอบถุงมือยางด้วยลม
8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตทูน่าลอยด์ โดยการศึกษาการทำงาน
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินค้ากุ้งผ่าผีเสื้อไว้คาง
ปี พ.ศ. 2553
10 การกำหนดเวลามาตรฐานการทำงานของพนักงานทดสอบถุงมือด้วยลม โดยใช้เทคนิคการศึกษาการทำงาน
11 การลดของเสียจากเครื่องขึ้นรูปโด
12 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกุ้งไม่มีหัวแช่แข็งแบบบล็อคโดยปรับสมดุลสายการผลิต
13 การลดปัญหากระป๋องบุบในกระบวนการผลิตทูน่ากระป๋อง
14 การลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิซูริมิ
15 การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดกุ้ง
16 การกำหนดเวลามาตรฐานในกระบนการผสมวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์นม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแผนกหักหัวกุ้ง
18 การปรับปรุงประสิทธิภาพการแช่เยือกแข็งแบบรวดเร็ว (IQF)ของกุ้งขาววานาไม
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในขั้นตอนการแย่งสิ่งแปลกปลอมในหอยทอด
20 การศึกษา work study เพื่อการปรับปรุงการทำงานการเตรียมกล่อง
21 การเพิ่มประสิทธิภาพในจุดงานเด็ดหัวที่แผนก Center
22 การศึกษาการประมวลผลภาพชาญฉลาดสำหรับการคัดแยกระดับสีกุ้งต้ม