ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฮูเซ็ง ชายดานา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์
2 การศึกษาความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม
3 การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของน้ำแร่และตะกอนดินบริเวณบ่อน้ำร้อนร้อน จังหวัดยะลา โดยเทคนิคXRF
4 การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra 232Th และ 40K) และมนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาด บริเวณหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย หลังการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2558
5 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์