ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อโนมา ธิติธรรมวงศ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เจริญ นาคะสรรค์ 12
2 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 7
3 อาซีซัน แกสมาน 3
4 เอกวิภู การลกรณ์สุรปราณี 3
5 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 3
6 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 3
7 วิสุทธิ์ แก้วสกุล 3
8 วิรัช ทวีปรีดา 2
9 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 2
10 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
12 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
13 โครงการวิจัย NRU 1
14 ดนุพล ตันนโยภาส 1
15 ประภาพร บุญมี 1
16 วิวัฒน์ พิชญากร 1
17 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
18 แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 1
19 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
20 จงดี ธรรมเขต 1
21 ชาคริต ทองอุไร 1
22 สุทธิดา รักกะเปา 1
23 ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ 1
24 ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ 1
25 สุบฮาน สาและ 1
26 กรรณิการ์ สหกะโร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 7
2 2561 2
3 2560 2
4 2559 1
5 2558 2
6 2557 1
7 2554 4
8 2553 2
9 2552 1
10 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การออกสูตรยางคอมพาวนด์และสมบัติพื้นฐานของยางปูพื้นต่างสัมผัสที่ใช้สารตัวเติมซิลิกา
2 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากการผสมยางธรรมชาติกับพอลิพรอพิลีนสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน
3 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางรีไซเคิลจากเศษถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์มาลิอิกแอนไฮไดร์ดผสมกับพอลิพรอพิลีน
4 ดินปั้นบำบัดจากยางธรรมชาติ
5 การพัฒนาวัสดุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงจากยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิทเพื่อประยุกต์ใช้ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า
6 การพัฒนายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเรืองแสง
7 พื้นระแนงเทียมจากยางธรรมชาติสำหรับโรงเรือนแพะ
ปี พ.ศ. 2561
8 การใช้ยางรีเคลมเป็นองค์ประกอบเบลนด์ในยางธรรมชาติ/พอลิโพรไพลีนเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์
9 อิทธิพลของน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืชต่อสมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติพลวัติเชิงกล และสมบัติเชิงความร้อนของเทอร์โมพาสติกวัลคาไนซ์จากยางธรรมชาติอิพอกไซด์เบลนด์กับพอลิโพรไพลีน และยางธรรมชาติอิพอกไซด์เบลนด์กับเอทิลีนไวนิลอะซิเตท
ปี พ.ศ. 2560
10 สารยึดติดจากยางธรรมชาติหลอมด้วยความร้อนชนิดความหนืดต่ำ
11 การอบรมด้านเทคโนโลยีน้ำยางพารา การแปรรูป และการลดต้นทุน
ปี พ.ศ. 2559
12 อิทธิพลของระบบวัลคาไนเซชันแบบกำมะถันต่อสมบัติของยางธรรมชาติเบลนด์ยางรีเคลมจากเศษยางล้อ
ปี พ.ศ. 2558
13 การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในแผ่นพิมพ์พอลิเมอร์ระบบเฟลกโซกราฟี
14 ผลของสารตัวเติมฟอสฟอร์และไททาเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก
ปี พ.ศ. 2557
15 การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในแผ่นพิมพ์พอลิเมอร์ระบบเฟลกโซกราฟี
ปี พ.ศ. 2554
16 ประสิทธิภาพเครื่องคอลลอยด์มิลล์ต่อขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของซิลิกาใน ยางธรรมชาติ
17 การเตรียมฟิล์มพอลิยูริเทนที่มียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ
18 สารเคลือบพอลิยูริเทนเชื่อมขวางด้วยความร้อนและแสงอัลตร้าไวโอเลตที่มียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ
19 ยางธรรมชาติทนน้ำมัน ความร้อน การติดไฟจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์คลอริเนตเตท/พอลิโพรพิลีน
ปี พ.ศ. 2553
20 ทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาตชนิดใหม่จากไนลอนและพอลิเอสเทอร์
21 อิทธิพลของระบบการวัลคาไนเซชันและสารป้องการการเสื่อมสภาพต่อสมบัติด้านความทนทานต่อความร้อนของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลิน
ปี พ.ศ. 2552
22 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์แบบผสมระหว่างระบบกำมะถันกับระบบเปอร์ออกไซด์และสารป้องกันการเสื่อมสภาพต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน