ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อุบลศรี เลิศสกุลพานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ubolsree Leartsakulpanich 10
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 8
3 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 4
4 Penchit Chitnumsub 4
5 บัวบาล กัวประเสริฐ 3
6 Bongkoch Tarnchompoo 2
7 บงกช ธารชมพู 2
8 Sumalee Kamchonwongpaisan 2
9 กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ 2
10 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 2
11 Pimchai Chaiyen 2
12 Kittipat Sopitthummakhun 2
13 พิมพ์ใจ ใจเย็น 2
14 Somchart Maenpuen 2
15 Darin Kongkasuriyachai 1
16 Kesinee Chotivanich 1
17 ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย 1
18 มัลลิกา อิ่มวงศ์ 1
19 Mallika Imwong 1
20 Heinrich Hofmann 1
21 Lily Eurwilaichitr 1
22 Chanchana Thanachayanont 1
23 ยศ บุญทองคง 1
24 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
25 เกศินี โชติวานิช 1
26 K. Boonyapakorn 1
27 เกตุวดี บุญญาภากร 1
28 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
29 มณี ชะนะมา 1
30 Manee Chanama 1
31 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 1
32 อัศวิน วานิชชัง 1
33 Asawin Wanitchang 1
34 Anan Jongkaewwattana 1
35 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
36 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 1
37 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
38 Suganya Yongkiettrakul 1
39 สรัญญา ศิริบาล 1
40 Sudsanguan Chusacultanachai 1
41 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
42 Deanpen Jarprung 1
43 เดือนเพ็ญ จาปรุง 1
44 Palangpon Kongsaeree 1
45 Sasinee Bunyarataphan 1
46 Supannee Taweechai 1
47 Suchart Chanama 1
48 Philip J. Shaw 1
49 สุชาติ ชะนะมา 1
50 สุพรรณี ทวีชัย 1
51 พลังพล คงเสรี 1
52 Malcolm D. Walkinshaw 1
53 Adisorn Tuantranont 1
54 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
55 Joydeep Dutta 1
56 จอยดีพ ดูททา 1
57 Anurat Wisitsoraat 1
58 อุษา บุญยืน 1
59 Puttapol Khongsuk 1
60 พรทิพย์ เพ็ชรมิตร 1
61 แสงเดือน มูลสม 1
62 ธิดารัตน์ สุกแสงเปล่ง 1
63 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 4
3 2551 1
4 2550 1
5 2549 3
6 2548 1
7 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Formation of catalytically active cross-species heterodimers of thymidylate synthase from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax
ปี พ.ศ. 2552
2 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
3 Serine hydroxymethyltransferase from Plasmodium vivax is different in substrate specificity from its homologues
4 Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase-A potential antimalarial target
5 การศึกษาความเป็นไปได้ ในการแสดงออกในแบคทีเรีย ของเอนไซม์เฮกโซไคเนส จากเชื้อ พลาสโมเดียม ฟาลซิปารั่ม อันเป็นเป้าหมายยาต้นเชื้อมาเลเรีย
ปี พ.ศ. 2551
6 Cloning and characterization of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase
ปี พ.ศ. 2550
7 Conflicting requirements of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase mutations conferring resistance to pyrimethamine-WR99210 drug combination
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
9 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
10 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
11 Crystal structure of dihydrofolate reductase from Plasmodium vivax: Pyrimethamine displacement linked with mutation-induced resistance
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
13 Cloning and characterization of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase
14 Serine hydroxymethyltransferase from Plasmodium vivax is different in substrate specificity from its homologues
15 Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase-A potential antimalarial target
16 Cloning and heterologous expression of Plasmodium ovale dihydrofolate reductase-thymidylate synthase gene
17 Plasmodium serine hydroxymethyltransferase as a potential anti-malarial target: Inhibition studies using improved methods for enzyme production and assay
18 Expression of a secretory ?-glucosidase II from Apis cerana indica in Pichia pastoris and its characterization
19 Plasmodium serine hydroxymethyltransferase: Indispensability and display of distinct localization
20 The structure of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase reveals a novel redox switch that regulates its activities
21 Distinct biochemical properties of human serine hydroxymethyltransferase compared with the Plasmodium enzyme: Implications for selective inhibition
22 Molecular characterization of Plasmodium falciparum uracil-DNA glycosylase and its potential as a new anti-malarial drug target