ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย รุ่งเรืองศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2549 1
3 2548 3
4 2541 2
5 2540 2
6 2539 2
7 2536 1
8 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิก และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Rice ragged stunt virus
ปี พ.ศ. 2549
2 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Rice ragged stunt virus
ปี พ.ศ. 2548
3 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Rice ragged stunt virus (ปี 2548)
4 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Rice ragged stunt virus (ปี 2549)
5 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ rice ragged stunt virus
ปี พ.ศ. 2541
6 การศึกษาเบื้องต้นด้านเซลล์วิทยาของไม้ป่าไทยบางชนิด
7 การศึกษาเบื้องต้นด้านเซลล์วิทยาของไม้ป่าไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2540
8 การตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสโรคพืช
9 การตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสโรคพืช
ปี พ.ศ. 2539
10 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสโรคพืชด้วยเทคนิคแบบ Elisa dot blotting และ Western blotting
11 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสโรคพืชด้วยเทคนิคแบบ Elisa dot blotting และ Western blotting
ปี พ.ศ. 2536
12 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบโรคไวรัสของพืชโดยใช้ ELISA