ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ด้วยเครื่องรีทอร์ทเพ้าช์
2 ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพและย่นระยะเวลาการรอในศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์
3 การศึกษาผลกระทบของวิธีการอบแห้งและการหาสภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปเนื้อมะพร้าวอบกรอบ
4 การผลิตน้ำเชื่อมลำไยและน้ำตาลลำไยเพื่อสุขภาพสำหรับธุรกิจขนมเบเกอรี่และร้านกาแฟ
5 ระบบควบคุมและเฝ้าติดตามอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าห้องพัก ประเภท Guesthouse
6 ไส้อั่วปลาบึกสยามแม่โจ้อุดมด้วยโอเมก้า 3, 6 และ9
7 การพัฒนาโรงฆ่าไก่และแปรรูปขนไก่
8 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพดสำหรับการอบลำไย
ปี พ.ศ. 2557
9 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากโคนมคัดทิ้งในการผลิตตัวอ่อนแช่แข็ง
10 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตาอินทรีย์เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเวชสำอางค์
11 เชื้อเพลิงทางเลือกจากซังข้าวโพดอัดสำหรับวิสาหกิจสุรากลั่นชุมชน
12 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เมทาไรเซียมเพื่อป้องกันและกำจัดปลวกทำลายต้นกาแฟอินทรีย์แก่บริษัท บ้านดอยช้างคอฟฟี่ จำกัด
13 การทำสีผงจากสีย้อมธรรมชาติของผ้าฝ้ายและผ้าไหม
14 Improvement of flash Drying Process of coconut Meal Project using Rotary Engine Cooling System
ปี พ.ศ. 2555
15 โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2554
16 การอบแห้งกระเป๋าผักตบชวาด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาเผาพลังงานชีวมวล
17 ขยายผลและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกเพื่อการให้น้ำใต้ผิวดินแบบประหยัดของประเทศไทย
18 การเพิ่มประสิทธิภาพการตากอิฐก่อสร้างสามัญสำหรับโรงผลิตอิฐชุมชนขนาดเล็ก
19 การพัฒนาคุณสมบัติทางกายภาพ เชิงกล และความคงทนของบล็อกประสานสำหรับโรงผลิตบล็อกประสานชุมชนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
20 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยเครือข่ายร่วมดำเนินงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้