ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิสระชัย งามหรู
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 2
9 2546 1
10 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประสานควบคุมของอุปกรณ์ตัวนำยิ่งยวดเพื่อทำเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังที่ติดตั้งแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาเรโซแนนซ์ในชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์
ปี พ.ศ. 2555
3 การควบคุมเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังแบบโรบัสเพื่อพิจารณาผลกระทบของแหล่งจ่ายพลังงานแบบหมุนเวียนโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายที่ควบคุมได้
4 การทำเสถียรภาพในระบบไมโครกริดแยกโดดที่มีแหล่งจ่ายพลังงานหมุนเวียนที่ไม่สม่ำเสมอด้วยการควบคุมของอิเล็กโตรไลเซอร์ภายใต้การควบคุมฟัซซี่ลอจิกที่ออกแบบให้เหมาะสมด้วยวิธีฝูงผึ้ง
ปี พ.ศ. 2554
5 การทำเสถียรภาพความถี่แบบคงทนในระบบไฟฟ้ากำลังอิสระที่มีแหล่งจ่ายพลังงานหมุนเวียนที่ไม่สม่ำเสมอด้วยการควบคุมร่วมกันของโหลดอัจฉริยะ :
ปี พ.ศ. 2553
6 ระบบมอนิเตอร์และควบคุมแบบคงทนเพื่อทำเสถียรภาพไมโครกริด
7 โครงการ การควบคุมเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังแบบโรบัสเพื่อพิจารณาผลกระทบของแหล่งจ่ายพลังงานแบบหมุนเวียนโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายที่ควบคุม
ปี พ.ศ. 2552
8 การลดการแกว่งของกำลังไฟฟ้าในสายส่งเชื่อมโยงในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าโดยพลังงานลมด้วยตัวสะสมพลังงานแม่เหล็กแบบยิ่งยวด
9 การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาเรโซแนนซ์ในชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์
ปี พ.ศ. 2551
10 การออกแบบตัวควบคุมโรบัสเพื่อให้บริการการทำเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2550
11 การตรวจจับคุณลักษณะพลวัตแบบออนไลน์ของระบบไฟฟ้ากำลังเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคใต้ โดยใช้เครื่องวัดเฟสเซอร์แรงดันไฟฟ้าที่ซิงโครไนซ์แล้ว
12 ระบบมอนิเตอร์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังประเทศไทยในสภาวะพลวัต
ปี พ.ศ. 2546
13 การออกแบบระบบควบคุมโรบัสแบบดีสครีตของตัวชดเชยสเตติกซ์ซิงโครนัสแบบอนุกรมเพื่อการควบคุมเสถียรภาพของการแกว่งของความถี่ในระบบไฟฟ้ากำลังที่เชื่อมโยง