ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศรทัต พึ่งอ้น
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วชิระ มีทอง 6
2 ภัทธีรา ม้วนจั่น 5
3 นพกร ภู่ระย้า 5
4 เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร 2
5 จักรกฤษณ์ จิตติมงคล 2
6 เชิดพงษ์ จอมเดช 2
7 นิตยา บุญปริตร 2
8 บวรโชค ผู้พัฒน์ 2
9 เอกชัย วารินศิริรักษ์ 2
10 อัมพวัน ตั๊นสกุล 1
11 สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ 1
12 ศศิกานต์ โคตรสุโพธิ์ 1
13 สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ 1
14 พินิจ กำหอม 1
15 หนูจันทร์ ถวิลวงษ์ 1
16 สิริพร จักรวาลพิทักษ์ 1
17 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
18 จงกล ศรีธร 1
19 คำพูน, พรมสุภะ 1
20 มงคล สีนะวัฒน์ 1
21 สุธีภรณ์ เครือวงศ์ 1
22 เศรษฐพงษ์ กุดั่น 1
23 Eakkachai Warinsiriruk 1
24 สุวัฒน์ ผิวสะอาด 1
25 สิทธิพันธุ์ ตัณฑวิรุฬห์ 1
26 วิภา พัตชม 1
27 Bovonchok Poopat 1
28 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 1
29 เสริมสุข บัวเจริญ 1
30 Prapas Muangjunburee 1
31 นิวัตร คุณาวงค์ 1
32 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 1
33 ศิริพร จักรวาลพิทักษ์ 1
34 Sermsuk Buachareon 1
35 Isaratat Phung-on 1
36 โกสินทร์ จำนงไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 1
3 2556 5
4 2555 3
5 2554 2
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 3
9 1086 1
10 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 รายงานการวิจัยกระบวนการเชื่อมพอกผิวแข็งสำหรับอุปกรณ์งานดินการเกษตรเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
2 กระบวนการเชื่อมพอกผิวแข็งสำหรับอุปกรณ์งานดินการเกษตรเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณควันละอองโลหะที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2556
4 การใช้เทคนิคอะคูสติกอิมีชชั่นสำหรับการประเมินความเสียหายจากการกัดกร่อน
5 การใช้อาเรย์ของแนวเชื่อมพอกผิวแข็งสำหรับแผ่นป้องกัน
6 ผลกระทบของปริมาณแอลกอฮอล์ต่อประสิทธิภาพการเชื่อม
7 ผลกระทบของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการเกิด Cr6+ ในกระบวนการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
8 การพัฒนาชุดสาธิตการแข็งตัวของเนื้อเชื่อม
ปี พ.ศ. 2555
9 การประเมินคุณภาพอากาศในบริเวณโรงปฏิบัติการในสถานศึกษา: กรณีศึกษา โรงปฏิบัติการวิศวกรรมการเชื่อม มจธ.
10 การพัฒนาระบบการจัดเก็บอัตราการเกิดควันละอองโลหะสำหรับกระบวนการพอกผิวต้านทานการกัดกร่อนบนวัสดุ Nickel-Chromium Alloy ในกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแบบแก๊สปกคลุม
11 ผลกระทบของอัตราการเจือจางต่ออัตราการเกิดควันละอองโลหะในโลหะเชื่อมจำลองทางกายภาพจากกระบวนการเชื่อมมิก
ปี พ.ศ. 2554
12 ผลกระทบของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการลดปริมาณควันละอองโลหะจากกระบวนการเชื่อม
13 ศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์วิศวกรรมการเชื่อม
ปี พ.ศ. 2553
14 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตเครื่องครัวสแตนเลส
15 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตเครื่องครัวสแตนเลส
ปี พ.ศ. 2552
16 การวิเคราะห์ระบบการวัดปริมาณเฟอร์ไรต์ในเหล็กกล้าไร้สนิม (ระยะที่ 2)
17 การศึกษาคุณสมบัติของโลหะเชื่อม โดยการจำลองทางกายภาพด้วยการใช้แม่พิมพ์ทองแดง
ปี พ.ศ. 2551
18 การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์วิศวกรรมการเชื่อม ปีที่ 2
19 การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ปีที่ 2
20 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบการแตกร้าวของงานเชื่อมระหว่างการอบหลังการเชื่อมของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดเสถียร SS347 (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 ผลกระทบของควันละอองโลหะจากการเชื่อมต่อระบบทางเดินหายใจของช่างเชื่อม