ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำพล วริทธิธรรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรส
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และ ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมัก ที่ผลิตจากเครื่องผลิตหญ้าหมักต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4 การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค
5 การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]
ปี พ.ศ. 2546
6 การใช้กากเมล็ดฝ้ายเป็นอาหารโค
7 การใช้กากเมล็ดฝ้ายเป็นอาหารโค / อำพล วริทธิธรรม
8 การใช้กากเมล็ดฝ้ายเป็นอาหารโค