ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำนวยโชค เวชกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 4
3 2552 1
4 2551 4
5 2546 2
6 2545 1
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2 การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงกั้งตั๊กแตน
4 การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงกั้งตั๊กแตน
6 การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2552
7 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูก อ่าวนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2551
8 การเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศผสมผสานกับปลาเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ
9 การมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพในนากุ้งธรรมชาติต่อกำลังผลิตสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
10 การเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศผสมผสานกับปลาเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ
11 การมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในนากุ้งธรรมชาติต่อกำลังผลิตสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2546
12 การศึกษาประสิทธิภาพของเมทัลดีไฮด์ในการควบคุมหอยขี้นก (Cerithidea cingulata Gmelin) และพิษเฉียบพลันต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยอ่อน
13 การศึกษาประสิทธิภาพของเมทัลดีไฮด์ในการควบคุมหอยขี้นก (Cerithidea cingulata Gmelin) และพิษเฉียบพลันต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2545
14 การศึกษาประสิทธิภาพของเมทัลดีไฮด์ในการควบคุมหอยขี้นก (~iCerithidea cingulata~i Gmelin) และพิษเฉียบพลันต่อกุ้งกุลาดำ (~iPenaeus monodon~i Fabricius) วัยอ่อน