ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาภรณ์ เทพพาณิช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- อาภรณ์ เทพพานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเลี้ยงปูทะเล[Scylla paramamosain Estampador, 1949] ด้วยอาหารสำเร็จรูป
2 การฟักไข่ปูทะเล Scylla paramamosain [Estampador, 1949] จากจับปิ้งที่หักออกจากแม่ปูไข่นอกกระดอง
ปี พ.ศ. 2553
3 การเลี้ยงปูทะเล [Scylla paramamosain Estampador, 1949] ระยะคราบแรก [1st Crab Stage] จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตรที่ความหนาแน่นต่างกันในกระชังในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2551
4 การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2549
5 ระดับความเค็มของน้ำที่เหมาะสมต่ออัตราการรอดตายและพัฒนาการของปูทะเลวัยอ่อน, Scylla paramamosian estampador, 1949
6 การอนุบาลลูกปูทะเล Scylla paramamosian estampador, 1949 ระยะเมกาโลปา ด้วยอาหาร 3 ชนิด
ปี พ.ศ. 2548
7 การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน