ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาภรณ์ วงษ์วิจารย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การหมักน้ำส้มสายชูกล้วย (ระยะที่ 2)
2 การศึกษาความหลากหลายและการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่ผลิตเอนไซม์ bile salt hydrolase และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งและคัดเลือกเชื้อที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสและ กรดแลคติกสูง
4 การหมักน้ำส้มสายชูกล้วย (ระยะที่ 1)
5 การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตกรดแลคติกชนิด L(+)
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตกรดแลคติกนิด L(+) (ระยะที่ 2)
7 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ทางปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสัตว์
8 การผลิตสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งโดยเชื้อ Bacillus sp. BK9 จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตกรดแลคติกชนิด L(+) (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2551
10 การผลิตและการพัฒนาหัวเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ประเภทปญ้าหมัก (ระยะที่2)
ปี พ.ศ. 2550
11 การผลิตและการพัฒนาหัวเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ประเภทปญ้าหมัก (ระยะที่ 1)