ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพวัน ตั๊นสกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การอบแห้งอาหารด้วยไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศและรังสีอินฟราเรดไกล
ปี พ.ศ. 2553
2 การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ
3 การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2552
4 การอบแห้งหน่อไม้ฝรั่งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล
5 การอบแห้งหน่อไม้ฝรั่งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศ ร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล
ปี พ.ศ. 2551
6 การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ปีที่ 2
7 สมบัติทางวิศวกรรมของเนื้อมะละกอตีป่นและการเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อมะละกอตีป่นด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบต่างๆ
8 สมบัติทางกายภาพและความร้อนของเนื้อมะละกอตีป่น
ปี พ.ศ. 2550
9 การอบแห้งเห็ดฟางโดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2547
10 ผลกระทบของสภาวะการเก็บที่มีต่อคุณภาพของกล้วยผง
ปี พ.ศ. 2544
11 ความสัมพันธ์ของสมบัติทางกายภาพและทางเคมีต่อลักษณะเนื้อสัมผัสและสีของเม็ดสาคู
12 ความสัมพันธ์ของสมบัติทางกายภาพและทางเคมีต่อลักษณะเนื้อสัมผัสและสีของเม็ดสาคู
ปี พ.ศ. 2542
13 คุณสมบัติทางกายภาพและความร้อนของเนื้อขนุน