ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อลิษา หนักแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ศึกษาหา SNPs haplotype ของยีนในขั้นกระบวนการสร้างน้ำมันในปาล์มน้ำมัน
2 ค้นหายีนที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายโมเลกุล 181 และพัฒนาชุดตรวจสอบลูกผสมเทเนอราอย่างรวดเร็วจากปาล์มน้ำมัน
3 การวิเคราะห์สนิปส์ (Single Nucleotide Polymorphisms) เพื่อหาปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) ที่ให้ผลผลิตสูงและต่ำจากทรานสคริปโตมโดยใช้เครื่องมือชีวสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2561
4 การวิเคราะห์ Single nucleotide polymorphisms (SNPs) เพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2560
5 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกขอยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
ปี พ.ศ. 2557
6 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2556
7 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
8 ศึกษา Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) ในโปรโมเตอร์ของยีน accD ในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2552
9 ศึกษาการถ่ายฝากยีนคาลโมดูลิน [CaM] ในปาล์มน้ำมัน [Elaeisguineensis Jacq.] โดยวิธี Particle bombardment
ปี พ.ศ. 2551
10 การโคลนและศึกษาลำดับดีเอ็นเอของยีนไบโอติน คาร์บอกซเลส (accC) ในปาล์มน้ำมัน (Elaels quineensis,Jacq.)
11 ศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันที่ให้ปริมาณผลผลิตสูง