ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณี เดชาพันธุ์กุล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- อรุณี เดชาพันธ์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 10
2 จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์ 9
3 ธนเดช เดชาพันธุ์กุล 6
4 ศิวศักดิ์ จุทอง 4
5 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 4
6 พรพรหม จินตนา 4
7 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
8 ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล 3
9 คณิตา กายะสุต 2
10 อัสมา นวสกุลพงศ์ 2
11 สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ 2
12 สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล 2
13 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
14 สมรมาศ กันเงิน 2
15 สิริพร พินัยกุล 2
16 ธนาพันธุ์ พีรวงศ์ 1
17 ศรีลา สำเภา 1
18 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 1
19 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) 1
20 ปัทมา ธนอนันตรักษ์ 1
21 วรางคณา กีรติชนานนท์ 1
22 ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์ 1
23 มัลลิกา สุนทรวิภาต 1
24 กรีฑา ธรรมคำภีร์ 1
25 ขนิษฐา หมื่นหนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 1
3 2557 6
4 2554 1
5 2551 1
6 2549 1
7 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาแบบปุ่มชนิดปกปิดทั้งสองฝ่าย และใช้ยาหลอกมากกว่าหนึ่งตัว โดยมีกลุ่มยาคู่ขนาน ทำการวิจัยในสหสถาบันนานชาติ เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยารวมขนาน ที่ประกอบไปด้วยยาทูพิแทนต์และยาพาโลโนเซทรอน เปรียบเทียบกับยากรานิเซทรอนและยาอาเพรพิแทนต์ รวมขน
2 การศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ที่ได้รับการควบคุม แบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย ของวัคซีนรินโดเพพพิมัท/จีเอ็ม-ซีเอสเอฟ ร่วมกับยาเทโมโซโลไมด์ที่ให้แบบเสริม ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ว่าเป็นโรคเนื้องอกกลัยโอบลาสโตมาชนิดที่มีอีจีเอฟอาร์กลายพันธุ์ประเภท
3 การศึกษาวิจัยสหสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองฝ่าย เพื่อศึกษาประสิทธิผลของยา ไอพิลิมูแม็บ ที่ให้ร่วมกับยาอีโทโปไซด์/ยากลุ่มแพลทตินัม เปรียบเทียบกับยาอีโทโปไซด์/ยากลุ่มแพลทตินัม ในผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ว่าเป็นโรคมะเร็งปอดชนิดที่มี
ปี พ.ศ. 2558
4 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์โภชนภัณฑ์ (การวิจัยระยะที่ 1 เพื่อศึกษาความปลอดภัยและขนาดยาที่แนะนำของโภชนภัณฑ์ Hb-SBG ในระดับคลินิก)
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาระยะที่ 3 ดำเนินการในศูนย์วิจัยหลายแห่ง แบบสุ่ม ปกปิดสองทาง ควบคุมด้วยยาที่ออกฤทธิ์ เพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาโรลาพิแทนต์ ในการป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่เกิดจากเคมีบำบัด ในอาสาสมัครที่ได้รับเคมีบำบัดที่ก่อให้เกิดการอาเจียนสูง
6 การศึกษาระยะที่ 3 ดำเนินการในศูนย์วิจัยหลายแห่ง แบบสุ่ม ปกปิดสองทาง ควบคุมด้วยยาที่ออกฤทธิ์ เพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาโรลาพิแทนต์ ในการป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่เกิดจากเคมีบำบัด ในอาสาสมัครที่ได้รับเคมีบำบัดที่ก่อให้เกิดการอาเจียนปานกล
7 การวิจัยระยะที่ 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพเสริมการรักษาของผลิตภัณฑ์เบต้า 1,3/1,6 กลูแคนชนิดใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจายคู่กับเคมีบำบัด
8 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์
9 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์
10 การศึกษาวิจัย สหสถาบัน ระยที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย ทำเป้นกลุ่มคู่ขนาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเฮอร์คิวลิส กับยาเฮอร์เซปติน? ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายชนิดที่มียีนมะเร็งเฮอร์ทู
ปี พ.ศ. 2554
11 การศึกษาความสำคัญต่อการพยากรณ์โรคของ tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1(TIMP-1)ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเปิดสลากเพื่อประเมินประสิทธิภาพและด้านความปลอดภัยของยานิโลตินิบเปรียบเทียบกับยาอิมาตินิบในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้หรือระยะที่มีการแพร่กระจาย
ปี พ.ศ. 2549
13 การศึกษาความสำคัญของ Galectin-3 immunohistochemistry ในการแยกโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากมะเร็งแพร่กระจายที่ตับชนิด Adenocarcinoma
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 ลักษณะทางคลินิกและข้อมูลการรอดชีพในผู้ป่วยมะเร็งที่เกิดจากเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดบริเวณช่องอกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
15 ผลของสารอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ ที่รักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด