ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณี จันทรสนิท
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การใช้เชื้อราสองชนิดในสกุล Paecilomyces เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens) ในสภาพนาข้าว
ปี พ.ศ. 2539
2 การใช้ราในการควบคุมปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูข้าว Nilaparvata lugens
ปี พ.ศ. 2533
3 การแปรผันทางพันธุกรรมของข้าวบาร์เลย์บางพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมา
4 การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาด ในการเพาะเห็ด
ปี พ.ศ. 2532
5 ผลของกากตะกอนแห้งต่อการเติบโตของผักกาดหอม (Lactuca sativa) และปริมาณโลหะหนักในเนื้อเยื่อใบ และในดินที่ใช้ปลูก
ปี พ.ศ. 2529
6 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม
7 การศึกษาเชื้อราบางชนิดในโรงเก็บที่ทำให้หัวกระเทียมฝ่อ
ปี พ.ศ. 2528
8 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้วัสดุจากการเกษตรเพื่อเพาะเห็ดหอมในประเทศไทย