ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณี คงดี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทำสีผงจากสีย้อมธรรมชาติของผ้าฝ้ายและผ้าไหม
2 Crosslinked Silk Fibroin on Cotton Fabric
3 การผลิตเอธทานอลจากการหมักเปลือกสดกาแฟ
4 การเตรียมและสมบัติการต้านเชื้อราแอนแทรกโนสในพริกของไมโครแคปซูลบรรจุสารสกัดจากใบน้อยหน่า
5 การผลิตและทดสอบสมบัติกระดาษจากสาหร่ายน้ำจืดสีเขียว
ปี พ.ศ. 2556
6 การใช้เทคนิคเอนแคปซูลเลชันในการบรรจุสารสกัดสมุนไพรเพื่อเตรียมสิ่งทอสมบัติพิเศษด้านการต้านเชื้อแบคทีเรีย
7 การใช้เทคนิคเอนแคปซูลเลชันในการบรรจุสารสกัดสมุนไพรเพื่อเตรียมสิ่งทอสมบัติพิเศษด้านการต้านเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2555
8 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติกจากแป้งโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ
9 สมบัติของผ้าฝ้ายที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยไหมไฟโบรอินโดยการใช้เทคนิคไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2554
10 การสกัดสารออกฤทธิ์จากว่านน้ำและการทดสอบผ้าตกแต่งสำเร็จด้วยไมโครแคบซูลบรรจุสารออกฤทธิ์จากว่านน้ำ
11 การสกัดสารออกฤทธิ์จากว่านน้ำและการทดสอบผ้าตกแต่งสำเร็จด้วยไมโครแคบซูลบรรจุสารออกฤทธิ์จากว่านน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
12 การเตรียมอนุภาคนาโนไคโตซาน - สมุนไพรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
13 การตกแต่งสำเร็จผ้าฝ้ายเพื่อเพิ่มสมบัติด้านการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
14 การตรวจสอบลักษณะเฉพาะและวิเคราะห์ส่วนประกอบของไหมไทย
ปี พ.ศ. 2552
15 การเตรียมอนุภาคนาโนไคโตซาน - สมุนไพรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปี 2553)
ปี พ.ศ. 2550
16 การใช้ประโยชน์จากไหมไทยเพื่อเป็นส่วนประกอบในวัสดุรักษาแผล
17 การพัฒนาการผลิตเส้นใยไหมให้มีความแข็งแรงและความละเอียด
18 การพัฒนาการผลิตเส้นใยไหมให้มีความแข็งแรงและความละเอียด
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนาพอลิเมอร์ดูดซับน้ำและตรวจสอบลักษณะเฉพาะเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเพาะเลี้ยงพืช
ปี พ.ศ. 2543
20 การพัฒนาอลิเมอร์ดูดซับน้ำ และตรวจสอบลักษณะเฉพาะเพื่อใช้วัสดุเพาะเลี้ยงพืช
21 การพัฒนาอลิเมอร์ดูดซับน้ำ และตรวจสอบลักษณะเฉพาะเพื่อใช้วัสดุเพาะเลี้ยงพืช
ปี พ.ศ. 2540
22 การเตรียม และการวิเคราะห์คุณลักษณะ ของโพลิ(1,4- บิวตะได-อีน-บล็อก-ซีส-1-4ไอโซปรีน)