ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ วิชัยคำ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อรอนงค์ วิชัยคำ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดของหน่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการการบริหารยาฉีดทางหลอดเลือดดำ หอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลในงานผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาล ที่มีคุณภาพในแผนกผู้ป่วยนอก
ปี พ.ศ. 2549
6 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติของผู้นำทางพยาบาล
ปี พ.ศ. 2548
7 ความคิดเห็นของพยาบาลต่อโครงการจัดเตรียมครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 Multiple Asian Country Comparison of Work-Life Balance among Nurses
9 ontinuing Professional Education and Quality Nursing Care Among Nurses