ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรณพ สุริยสมบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 2
3 2557 1
4 2555 1
5 2551 2
6 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาชุดตรวจด้วยดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคเซอร์โคไวรัสในสุกร
2 การพัฒนาจีโนเซนเซอร์บนพื้นฐานการตรวจสัญญาณเรืองแสงเพื่อตรวจหา Listeria monocytogenes อย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2559
3 การพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับตรวจหาเชื้อเอชพีพีอาร์อาร์เอสในสุกรอย่างง่ายและรวดเร็ว (ต่อยอดจากปี 2556)
4 การพัฒนาจีโนเซนเซอร์บนพื้นฐานการตรวจสัญญาณเรืองแสงเพื่อตรวจหา Listeria monocytogenes อย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับตรวจหาเชื้อเอชพีพีอาร์อาร์เอสในสุกรอย่างง่ายและรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2555
6 การตรวจหาออร์ฟทูของเซอร์โคไวรัสในสุกรอย่างรวดเร็วด้วยดีเอ็นเอเซ็นเซอร์
ปี พ.ศ. 2551
7 รูปแบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID
8 ผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้น ที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่สุกรอุ้มท้อง ภายในระบบการเลี้ยงในโรงเรือนที่ต่างกันในประเทศไทย