ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรพินท์ จินตสถาพร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 7
2 อรทัย ไตรวุฒานนท์ 7
3 อรทัย จินตสถาพร 6
4 ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน 5
5 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 3
6 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 3
7 ยนต์ มุสิก 2
8 สุบรรณ เสถียรจิตร 2
9 สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล 2
10 วราห์ เทพาหุดี 2
11 วรวิทย์ พรหมปากดี 2
12 กรณิการ์ พันพอน 2
13 สุภาวดี พุ่มพวง 2
14 รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ 2
15 สุทิน สมบูรณ์ 2
16 อุทัยรัตน์ ณ นคร 2
17 วิชิต เสมาชัย 2
18 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 1
19 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
20 ณฤทัย วันชูเพลา 1
21 ณัฐพงศ์ เมืองสุวรรณ 1
22 ณัฐกาณต์ ประทุมศรี 1
23 กฤษณา เตบสัน 1
24 ธวัช ตันกูล 1
25 อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ 1
26 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 1
27 นายบรรทม เพริดพราว 1
28 อุทัย คันโธ 1
29 กมลเนตร ทรงลักษณ์ 1
30 กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ 1
31 อาจารย์สำรวย มะลิถอด 1
32 สมพร อิศวิลานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 3
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 4
9 2549 2
10 2548 1
11 2543 1
12 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเสริมสารประกอบกรดอะมิโน-สังกะสีในปลาสวายขนาดตลาด
ปี พ.ศ. 2556
2 การเสริมไฟเตสในอาหารสัตว์น้ำ โครงการตรวจรับรองและทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 การใช้แร่ธาตุรวมในอาหารกุ้ง
ปี พ.ศ. 2555
4 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด
5 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดในอาหารสัตว์
6 การเสริมกรดอะมิโนไลซีนและหรือ
ปี พ.ศ. 2554
7 การวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารปลาทะเล
8 การเสริมเมทไธโอนีนในอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่มีปลาป่นน้อย
ปี พ.ศ. 2553
9 การเปรียบเทียบผลของอาหารสำเร็จรูปกับอาหารสดต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และอัตราการเพาะฟักของแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei)
10 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
11 การใช้ประโยชน์โปรตีนไฮโดรไลเซตจากดักแด้ไหมอีรี่ทดแทนโปรตีน จากปลาป่นในอาหารกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2552
12 การใช้โปรตีนไฮโดรไลเซตจากหนอนไหมอีรี่ (Philosamia ricini, Boisd) ทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus)
13 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ครบวงจร
14 การทดแทนปลาป่นด้วยโปรตีนพืชในอาหารปลานิลระยะอนุบาล ต่อการเจริญเติบโตการขับถ่ายแอมโมเนียและความต้านทานโรคหลังจากการขนส่
ปี พ.ศ. 2551
15 การประยุกต์ใช้ GAP ร่วมกับสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทลายโจรในการผลิตปลานิลในพื้นที่ภาคกลางตอนบน
16 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ครบวงจร
ปี พ.ศ. 2550
17 การศึกษาความคุ้มค่าในการผลิตตามมาตรฐานการเลี้ยงปลานิลที่ดีในพื้นที่ภาคกลางตอนบน
18 โครงการการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียสาธิต (น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
19 โครงการการประเมินสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำบางปะกง
20 ผลของกากมะพร้าวและกากมันสำปะหลังต่อการเจริญเติบโต การย่อยได้ และการใช้ประโยชน์ของอาหารในปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephaus x Clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2549
21 การใช้ประโยชน์ไหมอีรี่แบบครบวงจร
22 เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมและปลานิลที่ปลอดภัยในสภาวะไข้หวัดนกระบาด
ปี พ.ศ. 2548
23 เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมและปลานิลที่ปลอดภัยในสภาวะไข้หวัดนกระบาด
ปี พ.ศ. 2543
24 โครงการผลิตอาหารสัตว์น้ำราคาถูกจากมันสำปะหลัง