ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
ปี พ.ศ. 2558
2 สมบัติของ cataclysmic variables ในระนาบกาแล็กติก
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาภาคสังเกตการณ์ของ cataclysmic variables คาบการโคจรสั้น เพื่อความเข้าใจโดยรวมของวิวัฒนาการของดาวคู่แบบใกล้ชิด
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey
5 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาภาคสังเกตการณ์ของ cataclysmic variables คาบการโคจรสั้น เพื่อความเข้าใจโดยรวมของวิวัฒนาการของดาวคู่แบบใกล้ชิด
7 การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ Cataclysmic variable 1RXSJ014448.4+323320
ปี พ.ศ. 2553
8 การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ Cataclysmic variable 1RXSJ014448.4+323320
9 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey
ปี พ.ศ. 2551
10 Cataclysmic variables ที่ค้นพบใหม่จาก INT/WFC Photometric Ha Survey ในระนาบกาแลกติกทางเหนือ ในฐานะตัวบ่งชี้วิวัฒนาการของดาวคู่แบบใกล้ชิด
11 การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ cataclysmic variables ที่ค้นพบใหม่บางระบบใน ROSAT/2MASS เซอร์เวย์
ปี พ.ศ. 2541
12 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่ อาร์ ที ลาเซอที โดยเทคนิควิลสันและเดวินนี / อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์
ปี พ.ศ. 2540
13 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่ อาร์ ที ลาเซอที โดยเทคนิควิลสันและเดวินนี