ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิวรรณ ซักเซ็ค
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Liawruangrath B. 20
2 Liawruangrath S. 19
3 อรทัย ก๊กผล 18
4 Jatisatienr A. 12
5 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
6 สุเชาว์ ชยมชัย 9
7 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
8 วัชฏา เจือจันท์ 9
9 ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ 9
10 ภควัต อัจฉริยปัญญา 9
11 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
12 Sastraruji T. 9
13 วุฒิสาร ตันไชย 9
14 Lie W. 9
15 เอกวีร์ มีสุข 9
16 Ung A. 7
17 Teerawutgulrag A. 7
18 Mungkornasawakul P. 7
19 Ritthiwigrom T. 6
20 Baramee A. 6
21 Sanseera D. 5
22 Trisuwan K. 5
23 Ung A.T. 5
24 Skelton B.W. 4
25 Chantara S. 4
26 Auranwiwat C. 4
27 Lin N. 4
28 White A.H. 4
29 Laphookhieo S. 4
30 Keawsa-ard S. 4
31 Sastraruji K. 4
32 Niwatananun W. 4
33 Santiarworn D. 3
34 Rattanajak R. 3
35 Supyen D. 3
36 Wang S. 3
37 Tsay S. 3
38 Kamchonwongpaisan S. 3
39 Lee C. 3
40 Chaiyong S. 3
41 Umsumarng S. 3
42 Buddhasukh D. 3
43 Jiangseubchatveera N. 3
44 Limtrakul P. 3
45 Phutdhawong W. 3
46 Khamsan S. 3
47 Garson M. 3
48 Dheeranupattana S. 2
49 Cheenpracha S. 2
50 Wangkarn S. 2
51 Arworn S. 2
52 Palee J. 2
53 Promsakon C. 2
54 Chuang M. 2
55 Prapalert W. 2
56 Wiriya W. 2
57 Hsiao T. 2
58 Ramli R. 2
59 Holben B. 2
60 Janjai S. 2
61 Pitchakarn P. 2
62 Bouillon M.E. 2
63 Khantawa B. 2
64 Pattamapun K. 2
65 Jatisatienr C. 2
66 Nash R.J. 2
67 Iamaroon A. 2
68 Korth J. 2
69 Chuangbunyat J. 2
70 Teerawutkulrag A. 2
71 Charoenying P. 2
72 Natakankitkul S. 2
73 Klangjorhor J. 1
74 Tipparat P. 1
75 Kongtawelert P. 1
76 Urathamakul T. 1
77 Duangnin N. 1
78 Phitak T. 1
79 Williams M.C. 1
80 Thaima T. 1
81 Likasiri C. 1
82 Issakul K. 1
83 Pothacharoen P. 1
84 Limtharakul (née Ritthiwigrom) T. 1
85 Klomklao T. 1
86 Willis A. 1
87 Wongsomboon P. 1
88 Griffith R. 1
89 Pongdetudom K. 1
90 Wangchuk P. 1
91 Khamja P. 1
92 Davis A.S. 1
93 Mazorchuk V. 1
94 Machan T. 1
95 Bunjongpak S. 1
96 Taweechotipatr M. 1
97 Limpitikul W. 1
98 Mahattanan S. 1
99 Kotchawet S. 1
100 Pilalai T. 1
101 Petprakorp R. 1
102 Dankrakul S. 1
103 Keller P. 1
104 Jungpipun J. 1
105 Tcerawutkulrag A. 1
106 Dau X. 1
107 Jourdain G. 1
108 Lallemant M. 1
109 Warachit B. 1
110 Mapoung S. 1
111 Punfa W. 1
112 Borwornpinyo S. 1
113 Yodkeeree S. 1
114 Prapamontol T. 1
115 Urien S. 1
116 Achalapong J. 1
117 Knauer U. 1
118 Janta R. 1
119 Sangsawang S. 1
120 Kawichai S. 1
121 Le Coeur S. 1
122 Seemakhan S. 1
123 Saiai A. 1
124 Au C.W.G. 1
125 Maneerat W. 1
126 Baird M. 1
127 Ngamkham J. 1
128 Donchai A. 1
129 Picha Porntipa 1
130 Sripisut T. 1
131 Phongchan S. 1
132 Phuthsuk D. 1
133 Muanprasat C. 1
134 Limtharakul T. 1
135 Willis A.C. 1
136 Ruangnai M. 1
137 Polbuppha I. 1
138 Sawatwanich A. 1
139 Thitasut P. 1
140 Choochote W. 1
141 Akarathum N. 1
142 Morakote N. 1
143 Sukrakanchana P. 1
144 Somboon P. 1
145 Wanchaitanawong V. 1
146 Kwanchaipanich R. 1
147 Saenjum C. 1
148 Keha P. 1
149 Jittayanun K. 1
150 Nguyen A. 1
151 Loftus A. 1
152 Punyawudho B. 1
153 Cressey T. 1
154 Khamboonruang C. 1
155 Suwankornsakul W. 1
156 Ngampiyaskul C. 1
157 Lee J. 1
158 Hongsiriwon S. 1
159 Sayer A. 1
160 Chotivanich N. 1
161 Yen M. 1
162 Khamkaew C. 1
163 Yuthavisuthi P. 1
164 Borkird T. 1
165 Christina Hsu N. 1
166 Kanjanasing A. 1
167 Liampongsabuddhi P. 1
168 Sabsanong P. 1
169 Jarupanich T. 1
170 Capparelli E. 1
171 Pantina P. 1
172 Phanomcheong S. 1
173 Maring H. 1
174 Lolli S. 1
175 Rojanakarin P. 1
176 Yu J. 1
177 Siriwachirachai T. 1
178 Meksawang J. 1
179 Welton E. 1
180 Santadusit S. 1
181 Vivatpatanakul K. 1
182 Jaidee A. 1
183 Srirojana S. 1
184 Pipattanajinda N. 1
185 Gyurov B. 1
186 Wanasiri P. 1
187 Hanpinitsak S. 1
188 Promchai T. 1
189 Rawangban B. 1
190 Pintha K. 1
191 Aarons L. 1
192 Gabriel P. 1
193 Chuang H. 1
194 Puangsombat A. 1
195 Luvira A. 1
196 Buntoung S. 1
197 Preedisripipat K. 1
198 Goodloe C. 1
199 Sreshthatat P. 1
200 Tao W. 1
201 Nguyen C. 1
202 Kanjanavikai P. 1
203 Putiyanun C. 1
204 Lau W. 1
205 Kongpanichkul R. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2559 13
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 4
6 2555 15
7 2554 6
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 1
11 2549 2
12 2548 1
13 2547 3
14 2546 2
15 2545 2
16 2542 1
17 2541 1
18 2530 1
19 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Modulation of P-glycoprotein by Stemona alkaloids in human multidrug resistance leukemic cells and structural relationships
2 Assessment of Nevirapine Prophylactic and Therapeutic Dosing Regimens for Neonates
3 Anti-inflammatory effect of methanol extracts of hemp leaf in IL-1β-induced synovitis
4 2-Phenylnaphthalenes and a polyoxygenated cyclohexene from the stem and root extracts of Uvaria cherrevensis (Annonaceae)
5 Clusters with minimum transportation cost to centers: A case study in corn production management
6 Phytochemical screening, phenolic and flavonoid contents, antioxidant and cytotoxic activities of Graptophyllum pictum (L.) Griff
7 Two phenylethanoid glycosides, Parvifloroside A and B, isolated from Barleria strigosa
8 Phytochemical, synthetic and biological studies on Stemona and Stichoneuron plants and alkaloids: A personal perspective
9 Antioxidant, cytotoxic and á-glucosidase inhibitory activities of compounds isolated from the twig extracts of maclura fruticosa
ปี พ.ศ. 2559
10 Radiative effect of springtime biomass-burning aerosols over northern indochina during 7-SEAS/BASELInE 2013 campaign
11 Investigation of biomass burning chemical components over Northern Southeast Asia during 7-SEAS/BASELInE 2014 campaign
12 Satellite-surface perspectives of air quality and aerosol-cloud effects on the environment: An overview of 7-SEAS/BASELInE
13 Effects of chitosan and salicylic acid on stemona alkaloid production in hydroponic culture of stemona curtisii Hook. f.
14 Isomorphism Conditions for Cayley Graphs of Rectangular Groups
15 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
16 Antimalarial Oxoprotoberberine Alkaloids from the Leaves of Miliusa cuneata
17 The isolation of lutein and lutein 3′-methyl ether from peristrophe lanceolaria
18 Essential oil of solanum spirale fruits and its biological activities
19 The endomorphism monoids of (n − 3)-regular graphs of order n
20 Anti-inflammatory, anti-bacterial and anti-acetylcholinesterase activities of two isoquinoline alkaloids-scoulerine and cheilanthifoline
21 Determination of antioxidant and anticancer activities together with total phenol and flavonoid contents of Cleidion javanicum Bl. And Bridelia retusa (L.) A. Juss
22 Antimalarial polyoxygenated and prenylated xanthones from the leaves and branches of Garcinia mckeaniana
ปี พ.ศ. 2558
23 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
24 Carbazole alkaloids and coumarins from the roots of Clausena guillauminii
25 Antibacterial tetraoxygenated xanthones from the immature fruits of Garcinia cowa
ปี พ.ศ. 2556
26 6-Hydroxy-5,6-seco-stemocurtisine: A novel seco-stemocurtisine-type alkaloid
27 Concise synthesis of (-)-steviamine and analogues and their glycosidase inhibitory activities
28 Concise synthesis of (-)-steviamine and analogues and their glycosidase inhibitory activities
29 Inhibition of P-glycoprotein mediated multidrug resistance by stemofoline derivatives
ปี พ.ศ. 2555
30 Structure, biological activities and synthesis of hyacinthacine alkaloids and their stereoisomers
31 Connectedness of endo-cayley digraphs of right(left) zero union of semigroups
32 Anticancer and antibacterial activities of the isolated compounds from Solanum spirale Roxb. leaves
33 Comparison of Chemical constituents and antibacterial activities and antioxidant activities of the essential oil from leaves and fruits of Bridelia retusa (L.) A. Juss
34 Chemical composition and biological activities of the essential oil from leaves of Cleidion javanicum Bl
35 Chemical constituents and antioxidant and biological activities of the essential oil from leaves of Solanum spirale
36 Comparison of Chemical constituents and antibacterial activities and antioxidant activities of the essential oil from leaves and fruits of Bridelia retusa (L.) A. Juss
37 On Cayley isomorphisms of left and right groups
38 On cayley isomorphisms of clifford semigroups
39 Isolation, biological activities, and synthesis of the natural casuarines
40 Anticancer and antibacterial activities of the isolated compounds from Solanum spirale Roxb. leaves
41 Influence of plantlet age and different soilless culture on acclimatization of stemona curtisii Hook.f
42 Synthesis of stemofoline analogues as acetylcholinesterase inhibitors
43 The isolation of bioactive flavonoids from Jacaranda obtusifolia H. B. K. ssp. rhombifolia (G. F. W. Meijer) Gentry
44 Chemical composition and biological activities of the essential oil from leaves of cleidion javanicum bl.
ปี พ.ศ. 2554
45 A comparative study of the essential oil from flowers and fruits of lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh
46 A comparative study of the essential oil from flowers and fruits of lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh
47 Antimalarial, Anticancer, Antimicrobial Activities and Chemical Constituents of Essential oil from the Aerial Parts of Cyperus kyllingia Endl
48 Functorial properties of endo-Cayley constructions
49 Phytochemical studies on Stemona aphylla: Isolation of a new stemofoline alkaloid and six new stemofurans
50 A new isoflavonc from Jacaranda obtusifolia H.B.K. ssp. rhombifolia (G.F.W. Meijer) gentry
ปี พ.ศ. 2553
51 Phytochemical investigations of Stemona curtisii and synthetic studies on stemocurtisine alkaloids
52 Semisynthesis and acetylcholinesterase inhibitory activity of stemofoline alkaloids and analogues
ปี พ.ศ. 2552
53 การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
ปี พ.ศ. 2551
54 Synthesis of castanospermine
ปี พ.ศ. 2549
55 Aberrant expression of Smad4, a TGF-beta signaling molecule, in oral squamous cell carcinoma
56 Aberrant expression of Smad4, a TGF-beta signaling molecule, in oral squamous cell carcinoma.
ปี พ.ศ. 2548
57 Phytochemical studies on Stemona plants: Isolation of stemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2547
58 Phytochemical and Larvicidal Studies on Stemona curtisii: Structure of a New Pyrido[1,2-a]azepine Stemona Alkaloid
59 The components and anticancer activity of the volatile oil from Streblus asper
60 Phytochemical studies on Stemona burkillii prain: Two new dihydrostemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2546
61 Stemocurtisine, the first pyrido[1,2-a]azapine Stemona alkaloid
62 Chemo-enzymatic synthesis of (-)-epipentenomycin I
ปี พ.ศ. 2545
63 Volatile components from Cephalotaxus griffithii growing in northern Thailand
64 Synthesis of (±) epipentenomycin I and III
ปี พ.ศ. 2542
65 การจัดสรรงบประมาณค่าไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี พ.ศ. 2541
66 Creating an IT culture, making IT a way of life
ปี พ.ศ. 2530
67 Filariasis in Tak Province, northwest Thailand: the presence of subperiodic variant Wuchereria bancrofti