ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิลักษณ์ เทียนทอง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา-28 ฉบับภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 รูปแบบการออกกำลังกายและการรับรู้ภาพลักษณ์ทางกายของเด็กอ้วน
3 องค์ประกอบความสำเร็จของนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น : ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน ทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ
4 ผลของการวิ่งในน้ำลึกภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก :
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของความหนักในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีต่อระดับของสารต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2549
6 โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี
ปี พ.ศ. 2541
7 ผลของการฝึกกระโดดเท้าคู่ข้ามรั้วที่ระยะห่างระหว่างรั้ว ต่างกัน ต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง 40 เมตร ใน นักกีฬาฟุตบอล
8 ผลของการฝึกกระโดดเท้าคู่ข้ามรั้วที่ระยะห่างระหว่างรั้วต่างกัน ต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง 40 เมตร ในนักกีฬาฟุตบอล