ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายโสภณวิชญ์ สมชัย)
2 การศึกษาการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำให้เกิดสปิน ทรานสเฟอร์ทอร์กในหัวอ่านแม่เหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 11) สำหรับ ชญาดา สุระวนิชกุล
ปี พ.ศ. 2556
4 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นายพิรัสม์ คุณกิตติ เป็นคปก.
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต(คปก. - อุตสาหกรรม) รุ่นที่ 11 สำหรับนายยุทธศักดิ์ ทอดทอง
6 การศึกษาผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสมรรถนะของหัวบันทึกทางแม่เหล็ก
ปี พ.ศ. 2554
7 การจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสมรรถนะของหัวบันทึกทางแม่เหล็ก
9 ศึกษาผลกระทบของ Spin torque ที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าสถิติในหัวอ่านชนิด TMR
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาการลดคุณภาพของหัวบันทึกเนื่องจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
ปี พ.ศ. 2551
11 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ทงาไฟฟ้าและแม่เหล็กของหัวบันทึกที่มีผลกระทบจากผลการคายประจุไฟฟ้าสถิต
12 การศึกษาผลกระทบของการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตในอุปกรณ์ โดยอาศัยการเหนี่ยวนำจากสนามไฟฟ้าที่มี ต่อหัวบันทึกแบบจีเอ็มอาร์ ในระดับแถวของสไลเดอร์
ปี พ.ศ. 2550
13 Study of the Electromagnetic Interference effect of reader sensor on static tester
ปี พ.ศ. 2549
14 ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในหัวบันทึก
ปี พ.ศ. 2548
15 โครงการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
16 การศึกษาผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ต่อหัวบันทึกในขบวนการตัดสายขนาน
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษาการสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
18 การศึกษาการสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม