ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 3
4 2554 5
5 2553 2
6 2552 6
7 2551 6
8 2550 6
9 2549 7
10 2543 1
11 2538 2
12 1086 1
13 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การลดความเสียหายของสับปะรดฉายรังสีแกมมาระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2557
2 การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพของแก้วมังกระฉายรังสี แกมมาที่เก็บรักษาในสภาพจำลองการขนส่งทางเรือสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาเบื้องต้นของมะม่วงเพื่อการบริโภคดิบสำหรับการส่งออก (ระยะที่ 2)
4 การควบคุมโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทองแบบผสมผสาน
5 ผลของโอโซนและน้ำร้อนต่อการเน่าเสีย กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและสารเคมีตกค้างในผลพริกระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาเบื้องต้นของมะม่วงเพื่อการบริโภคดิบสำหรับการส่งออก (ระยะที่ 1)
7 ผลของโอโซนและน้ำร้อนต่อการเน่าเสีย
8 ผลของสารเติมแต่งอาหารต่อการลดการเน่าเสียและการยืดอายุการเก็บรักษาแตงเทศอินทรีย์
9 เทคโนโลยีการเก็บรักษามะม่วง
10 ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของผลเงาะพันธ์โรงเรียนในระหว่างการเก็บรักษาและการวางจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2553
11 การควบคุมการเกิดสีน้ำตาลในข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์ (ระยะที่ 2)
12 ผลของรังสี UV-C ต่อการชะลอการสูญเสียคลอโรฟิลล์ในผักคะน้าทั้งต้นและคะน้าตัดแต่งพร้อมปรุง
ปี พ.ศ. 2552
13 การควบคุมการเกิดสีน้ำตาลในข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์ (ระยะที่1)
14 การควบคุมโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทองแบบผสมผสาน (ระยะที่ 1)
15 ผลของรังสี UV-C ต่อการชะลอการสูญเสียคลอโรฟิลล์ในผักคะน้าทั้งต้นและคะน้าตัดแต่งพร้อมปรุง
16 ผลของ Gas
17 ผลของแรงดันไฟฟ้าและชนิดสารละลายที่นำไฟฟ้า ต่อการมีชีวิตรอดของเชื้อ Erwinia carotovora และคุณภาพของผักกาดขาวปลีตัดแต่งพร้อมบริโภค
18 การเพิ่มมูลค่าชาอัสสัมก่อนการเก็บเกี่ยว ให้มีสารออกฤทธิ์ epigallocatechin gallate [EGCG] และอนุพันธ์สูง
ปี พ.ศ. 2551
19 การลดความเสียหายของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ลำไยพันธุ์ดอ และมังคุดฉายรังสีแกมมา สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา
20 การเพิ่มมูลค่าชาอัสสัมก่อนการเก็บเกี่ยวให้มีสารออกฤทธิ์ Epigallocatechin gallate (EGCG) และอนุพันธ์สูง
21 การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของปทุมาพันธุ์ลัดดาวัลย์
22 สารถนอมอาหารจากขิงสกัดเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันพืชและสารต้านแบคทรีเรีย (ระยะที่ 2 )
23 ผลของ Gas-Flush Packaging ต่อการควบคุมเชื้อราโรงเก็บและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวดพดหวานพันธุ์ลูกผสม 2 สายพันธุ์ (ระยะที่ 1)
24 สารถนอมอาหารจากขิงสกัด เพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันพืชและสารต้านแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2550
25 อิทธิพลของการฉีดพ่นแคลเซียมและไคโตซานต่อการพัฒนาและคุณภาพของช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวาย
26 สารถนอมอาหารจากขิงสกัดเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันพืชและสารต้านแบคทีเรีย (ระยะที่ 1)
27 ประสิทธิภาพของสาร Methyl Cellulose Methyl Jasmonate และกรดจิบเบอเรลลิคในการยืดอายุการเก็บรักษาผลมังคุดเพื่อการส่งออก
28 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำปักแจกันและคุณภาพของดอกกุหลาบ (ระยะที่ 2)
29 ผลของสภาพควบคุมบรรยากาศและบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพขิงสดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (ระยะที่ 2)
30 ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้และการใช้สารต่อต้านอนุมูลอิสระต่ออาการสะท้านหนาวของพริกหวาน
ปี พ.ศ. 2549
31 การผลิตผงบุกโดยการสกัดแบบเปียกร่วมกับการทำแห้งแบบพ่นกระจาย และการประยุกต์ใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์
32 อิทธิพลของการพ่นแคลเซียมและไคโตซานต่อการพัฒนาและคุณภาพของช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวาย
33 อิทธิผลของการพ่นแคลเซียมและไคโตซานต่อการพัฒนาและคุณภาพของช่อดอกไม้สกุลหวาย
34 อิทธิผลของการพ่นแคลเซียมและไคโตซานต่อการพัฒนาและคุณภาพของช่อดอกไม้สกุลหวาย
35 อิทธิผลของการพ่นแคลเซียมและไคโตซานต่อการพัฒนาและคุณภาพของช่อดอกไม้สกุลหวาย
36 อิทธิพลของการพ่นแคลเซียมและไคโตซานต่อการพัฒนาและคุณภาพของช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวาย
37 ผลของการฉายรังสีต่อการยืดอายุการเก็บรักษาและกระบวนการสุกของผลไม้เศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
38 การจัดการดินเพื่อลดการเกิดโรคเหี่ยวของขิงจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum
ปี พ.ศ. 2538
39 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวเคมีของเปลือกผลมังคุด ที่แข็งตัวเนื่องจากได้รับอุณหภูมิต่ำ
40 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวเคมีของเปลือกผลมังคุดที่แข็งตัวเนื่องจากได้รับอุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำปักแจกันและคุณภาพของดอกกุหลาบ