ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาต สุขสำราญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2550 1
4 2548 1
5 2546 1
6 2543 1
7 2535 1
8 2529 2
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยา
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาสารอนุพันธ์ของเคอคูมินในการเป็นสารฤทธิ์ต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์
ปี พ.ศ. 2550
3 เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารควบคุมศัตรูพืชจากธรรมชาติและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประเภทอื่น
ปี พ.ศ. 2548
4 เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารควบคุมศัตรูพืชจากธรรมชาติ และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประเภทอื่น
ปี พ.ศ. 2546
5 เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารควบคุมศัตรูพืชจากธรรมชาติและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประเภทอื่น
ปี พ.ศ. 2543
6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพของฮอร์โมนลอกคราบแมลง
ปี พ.ศ. 2535
7 การศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพว่านชักมดลูก : 1. ฤทธิ์ในการกระตุ้น การหลั่งน้ำดี และการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของน้ำดี
ปี พ.ศ. 2529
8 การใช้คาร์โบไดอิมไมด์ในการสังเคราะห์สารเอ็น-เอซิลยูเรีย
9 การใช้คาร์โบไดอิมไมต์ ในการสังเคราะห์สารเอ็น-เอซิลยูเรีย