ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาติ อาจนาเสียว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro Industrial Product
2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในภูมิภาค (OPOAI) ปี 2560
ปี พ.ศ. 2555
3 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์เป็นตัวรองรับ
ปี พ.ศ. 2554
4 ระบบการผลิตข้าวเปลือกงอกที่มีสาร GABA สูงในระดับวิสาหกิจชุมชน: ส่วนที่ 1 การออกแบบเครื่องแช่ข้าวเปลือกที่มีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2552
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว
6 การอบแห้งสมุนไพรแบบสุญญากาศโดยเครื่องสูบความร้อน
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาหัวอัดจาระบีของวาล์ว
8 การประหยัดพลังงานโดยใช้ cooling pas ที่คอล์ยร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ปี พ.ศ. 2550
9 การประหยัดพลังงานโดยใช้ cooling pas ที่คอล์ยร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
10 การพัฒนาหัวอัดจาระบีของวาล์ว
ปี พ.ศ. 2547
11 โครงสร้างและคุณสมบัติของทองเหลืองหล่อ โดยกรรมวิธีขี้ผึ้งหาย กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลือง บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
12 คุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูล สำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น
ปี พ.ศ. 2545
13 คุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูลสำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น