ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชัย เมฆบังวัน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 1
3 2550 2
4 2544 2
5 2542 2
6 2541 2
7 2536 1
8 2535 1
9 2528 2
10 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผลการใช้บัวบกเสริมในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันโรค และองค์ประกอบของเลือด
2 ผลการใช้บัวบกเสริมในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันโรค และองค์ประกอบของเลือด
3 ผลของการเสริมขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของเลือดสุกร
4 ผลของการเสริมใบหม่อนในอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และองค์ประกอบของเลือดสุกรระยะเจริญเติบโต-ขุน
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของการเสริมขมิ้นชันในอาหารสุกรเล็กต่อค่าการย่อยได้ อวัยวะภายในและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้เล็ก
ปี พ.ศ. 2550
6 ผลการใช้ขมิ้นชันในสูตรอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้สุกร
7 ผลการใช้ขมิ้นชันในสูตรอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้สุกร
ปี พ.ศ. 2544
8 การปรับปรุงค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยการเอ็กทรูด(ตอนที่ 2.2) : 2.2 สมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรที่ใช้ข้าวโพดผ่าน
9 การปรับปรุงค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยการเอ็กทรูด(ตอนที่ 2.2) : 2.2 สมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรที่ใช้ข้าวโพดผ่าน
ปี พ.ศ. 2542
10 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการเอ๊กทรูด (ตอนที่ 2)2. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารสุกร
11 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการเอ๊กทรูด (ตอนที่ 2)2. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารสุกร
ปี พ.ศ. 2541
12 ผลของจำนวนอสุจิในการผสมเทียมต่ออัตราการผสมติดและจำนวนลูกแรกคลอดของสุกร
13 ผลของจำนวนอสุจิในการผสมเทียมต่ออัตราการผสมติดและจำนวนลูกแรกคลอดของสุกร
ปี พ.ศ. 2536
14 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของพ่อสุกรพันธุ์แท้และลูกผสม
ปี พ.ศ. 2535
15 ผลของช่วงในการรีดน้ำเชื้อต่อคุณสมบัติของน้ำเชื้อสุกรสามพันธุ์
ปี พ.ศ. 2528
16 การใช้ใบกระถินผสมมันสำปะหลัง ในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต (15-35 ก.ก.)
17 การใช้ใบกระถินผสมมันสำปะหลังในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต (15-35 กก)