ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยการใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา
2 การใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา
3 การวิเคราะห์ซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้วัสดุกึ่งตัวนำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์ซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้วัสดุกึ่งตัวนำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
5 การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส 
6 รายงานการวิจัยการใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส
7 ไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโนสำหรับการบำบัดก๊าซมลพิษโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส
8 การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส
9 ไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโนสำหรับบำบัดก๊าซมลพิษโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส
ปี พ.ศ. 2553
10 การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโครเมียมออกจากน้ำเสียชุบโลหะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส
ปี พ.ศ. 2546
12 การกำจัดโครเมียมออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ โดยใช้ผงไททาเนียมไดออกไซด์ ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส