ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุรัตน์ สายทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2552 4
4 2545 1
5 2526 1
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนารูปแบบผ้าย้อมครามสำหรับคนรุ่นใหม่
ปี พ.ศ. 2554
2 ครามและผลิตภัณฑ์จากคราม
3 การสร้างระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จังหวัดสกลนคร
4 การสร้างระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จังหวัดสกลนคร
5 ครามและผลิตภัณฑ์คราม
ปี พ.ศ. 2552
6 การคัดเลือกพันธุ์ครามและพันธุ์พืชอื่น ๆ ที่ให้สีคราม
7 การคัดเลือกพันธุ์คราม และพืชที่ให้สีคราม
8 การพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการแปรรูปที่เหมาะสม ของผลิตภัณฑ์ผ้าครามในกลุ่มจังหวัดสนุก
9 การพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการแปรรูปที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ครามในกลุ่มจังหวัดสนุก
ปี พ.ศ. 2545
10 การพัฒนาชุดความรู้ของภูมิปัญญาชาวไทญ้อด้านสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2526
11 การหาปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารบางชนิด / อนุรัตน์ สายทอง