ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนรรฆ ขันธะชวนะ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ปรับปรุงสมบัติของโลหะผสมดีบุกเพื่อใช้สำหรับกระบวนการขัดแบบ
2 สมบัติทางกลและการเข้ากันได้ทางชีวภาพของผิวเคลือบ F-DLC บนโลหะผสมไทเทเนียมสำหรับใช้งานทางการแพทย์
3 ระบบตรวจสอบความล้าแบบออนไลน์ของโลหะจำรูปสำหรับการใช้งานเป็นวาล์วควบคุม
4 ปรับปรุงสมบัติของโลหะผสมดีบุกเพื่อใช้สำหรับกระบวนการขัดแบบ Abrasion
ปี พ.ศ. 2553
5 อิทธิพลของอัตราส่วนการรีดลดความหนาที่มีผลต่อสมบัติความเป็นแอคชูเอเตอร์ของโลหะผสมจำรูปนิกเกิล-ไทเทเนียมแบบแผ่น
6 การพัฒนาโลหะจำรูปมาประยุกต์งานวาล์วควบคุม
7 การเคลือบผิวชนิด Fluorinated Diamond-like Carbon โดยใช้เทคนิค Plasma Based Ion Implantation สำหรับประยุกต์ใช้งานทางชีวการแพทย์
8 อิทธิพลของอัตราส่วนการรีดลดความหนาที่มีผลต่อสมบัติความเป็นแอคชูเอเตอร์ของโลหะผสมจำรูปนิกเกิล-ไทเทเนียมแบบแผ่น
ปี พ.ศ. 2552
9 การผลิตลวดจัดฟันจากโลหะผสมจำรูป
ปี พ.ศ. 2551
10 การเพิ่มอายุการใช้งานแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนชิ้นงานทองเหลือง
11 การผลิตชิ้นงานรางรูปตัวยูด้วยกรรมวิธีลากพับขึ้นรูปทดแทนการใช้เครื่องปั๊มโลหะ
12 การพัฒนาโลหะจำรูปมาประยุกต์งานวาล์วควบคุม
13 สมบัติทางกลและการขึ้นรูปโลหะผสมไทเทเนียมสำหรับการใช้งานทางด้านการแพทย์
14 การวิจัยประสิทธิภาพของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ปั้มโลหะ ปีที่ 2 [50]
15 การศึกษาเพื่อลดการยึดติดระหว่างผิวแม่พิมพ์ปั้มโลหะและแผ่นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง [50]
16 สมบัติทางกลของสปริงโลหะผสมจำรูปสำหรับต้นกำเนิดแรง
17 การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการดึงลวดดัดฟันโลหะผสมจำรูปหน้าตัดเหลี่ยม
18 สมบัติทางกลและความสามารถในการขึ้นรูปโลหะไทเทเนียม สำหรับใช้งานทางด้านการแพทย์
19 สมบัติทางกลของสปริงโลหะผสมจำรูปสำหรับต้นกำเนิดแรง
ปี พ.ศ. 2550
20 การวิจัยประสิทธิภาพของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ปั้มโลหะ ปีที่ 2
21 การศึกษาเพื่อลดการยึดติดระหว่างผิวแม่พิมพ์ปั้มโลหะและแผ่นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
22 การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมในกระบวนการดึงลวดโลหะผสมจำรูป