ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 1
4 2554 2
5 2545 2
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของโพลิโคซานอลในฟางข้าวสาลี
ปี พ.ศ. 2558
2 การสกัด การทำให้บริสุทธิ์ และการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของโพลิโคซานอลจากไขผึ้ง
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาวิธีการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและแกมมาโอรีซานอลในรำข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 และสายพันธุ์แม่โจ้ 4 และสายพันธุ์แม่โจ้ 6
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาวิธีการสกัดแยกและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับ
5 การพัฒนาวิธีการสกัดแยกและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับ
ปี พ.ศ. 2545
6 บทบาทของน้ำและอุณหภูมิต่อการเร่งปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของเอนไซม์ไลเปส จากเชื้อ ~iCandida rugosa~i ที่ตรึงบนขี้เถ้าแกลบในตัวทำลายอินทรีย์
7 บทบาทของน้ำและอุณหภูมิต่อการเร่งปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของเอนไซม์ไลเปสจากเชื้อ Candido rugosa ที่ตรึงบนขี้เถ้าแกลบในตัวทำลายอินทรีย์