ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนงค์ ศรีโสภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 2
6 2544 1
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคกรีนโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในแปลงนาข้าว”
2 คุณสมบัติทางเคมีและทางชีวภาพของสารสกัดดอกดาวเรืองที่ผ่านการสกัดโดยไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
3 คุณภาพอากาศภายในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาเทคนิคกรีนโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในแปลงนาข้าว
ปี พ.ศ. 2555
5 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสกัดและหาปริมาณกรดไซรินจิกจากดอกดาวเรืองเพื่อใช้เป็นสารลดริ้วรอยในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
ปี พ.ศ. 2554
6 45 สารสกัดดอกดาวเรืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมลดริ้วรอย
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลักการทางไมโครสเกล
8 สารสกัดดอกดาวเรืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมลดริ้วรอย
ปี พ.ศ. 2544
9 การหาปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสตกค้างในผัก ผลไม้และดอกไม้ จังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง