ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิภู นันทประเสริฐ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อธิภู นันทประเสริฐ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2551 2
4 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจหาออร์ฟทูของเซอร์โคไวรัสในสุกรอย่างรวดเร็วด้วยดีเอ็นเอเซ็นเซอร์
ปี พ.ศ. 2553
2 หลักฐานการตรวจพบเชื้อไวรัสเซอร์โคไทป์สอง (PCV2) เชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRSV) และเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกร (CSFV) ในลูกสุกรดูดนมและอนุบาลจากฟาร์มที่มีปัญหากลุ่มอาการป่วย Post-weaning multi-systemic wasting syndrome (PMWS)
ปี พ.ศ. 2551
3 การโคลนยีนและการศึกษาลำดับเบสของยีนที่ควบคุมการสร้าง membrane protein ของเชื้อไวรัสพีอีดีสายพันธุ์ที่แยกได้จากสุกร จังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. 2551
4 การโคลนยีนและการศึกษาลำดับเบส ของยีนที่ควบคุมการสร้าง Membrane protein ของเชื้อไวรัสพี่อีดีสายพันธุ์ที่แยกได้จากสุกร จังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ.2551