ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิคม บางวิวัฒน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จำนง สรพิพัฒน์ 10
2 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 6
3 อรรณพ นพรัตน์ 6
4 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 6
5 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 4
6 วรวิทย์ ทายะติ 4
7 ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 4
8 สุธรรม ปทุมสวัสดิ์ 4
9 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
10 วรินธร สงคศิริ 2
11 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
12 ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ 2
13 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
14 นิรมล สุธรรมกิจ 2
15 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
16 วันทนา สมเจริญวัฒนา 2
17 ยศพงษ์ ลออนวล 2
18 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
19 มาลินี ลีโทชวลิต 2
20 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
21 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
22 สุวิทย์ เตีย 2
23 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
24 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
25 มรกต ตันติเจริญ 2
26 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
27 ปูมยศ วัลลิกุล 2
28 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
29 วินัย ประภากรเกียรติ 2
30 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
31 กุลกานต์ สุนทรวาท 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 543 12