ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาซีซัน แกสมาน 24
2 เจริญ นาคะสรรค์ 16
3 เจริญ ภคธีรเธียร 8
4 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 8
5 วิรัช ทวีปรีดา 8
6 กรรณิการ์ สหกะโร 8
7 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 7
8 แวอาแซ แวหามะ 7
9 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 7
10 อนุวัติ แซ่ตั้ง 6
11 จรัส โพธิ์สีสด 4
12 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 3
13 วิสุทธิ์ แก้วสกุล 3
14 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
15 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 3
16 เอกวิภู การลกรณ์สุรปราณี 3
17 Adisai Rungvichaniwat 3
18 งบประมาณแผ่นดิน 3
19 วุฒิศักดิ์ ศิริทองถาวร 3
20 สมคิด ศรีสุวรรณ 3
21 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
22 เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ 2
23 อาคม สอสม 2
24 รภัส สุขศุภสิน 2
25 นาฏฤดี เส้งแก้ว 2
26 ชารีฟ บารู 2
27 ปรีชา ป้องภัย 2
28 เบญจ ทองนวลจันทร์ 2
29 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
30 ฮาลาล 1
31 Puripong Wannavilai 1
32 โครงการพระราชดำริฯ 1
33 ปริวัฒน์ พัดยา 1
34 สิทานนท์ อมตเวทย์ 1
35 เฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์ 1
36 ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ 1
37 ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ 1
38 สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร 1
39 Charoen Nakasan 1
40 Teerapunt Santitewagul 1
41 Vilaiporn Noparatanakailas 1
42 ธีระพันธุ์ สันติเทวกุล 1
43 วิไลพร นพรัตน์ไกรลาศ 1
44 บุญธรรม นิธิอุทัย 1
45 Boontham Nithi-Uthai 1
46 Asesun Kaesaman 1
47 Manus Saedan 1
48 มนัส แซ่ด่าน 1
49 ภูริพงศ์ วรรณวิไล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2561 1
3 2560 1
4 2556 2
5 2555 1
6 2554 3
7 2553 1
8 2552 2
9 2550 1
10 2549 1
11 2548 1
12 2543 1
13 2542 1
14 2541 1
15 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล และสมบัติพลวัติเชิงกลของยางเบลนด์คอมปาวด์ที่ใช้น้ำมันช่วยผสมที่ได้จากน้ำมันพืชดัดแปรโมเลกุล
2 การจัดทำร่างมาตราฐานน้ำยางพาราสำหรับปูสระกักเก็บน้ำ
3 พื้นระแนงเทียมจากยางธรรมชาติสำหรับโรงเรือนแพะ
ปี พ.ศ. 2561
4 การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยใช้แผ่นยางพารา กรณีศึกษา: ตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2560
5 การพัฒนาถุงมือไร้แป้งโดยการเคลือบผิวด้วยน้ำยางพอลิยูริเทนที่เตรียมจากยางธรรมชาติร่วมกับน้ำมันเมล็ดยางพารา
ปี พ.ศ. 2556
6 อิทธิพลของการใช้น้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืชต่อพฤติกรรมกระบวนการแปรรูปแบบเอกซทรูด
7 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล และสมบัติพลวัติเชิงกลของยางเบลนด์คอมปาวด์ที่ใช้น้ำมันช่วยผสมที่ได้จากน้ำมันพืชดัดแปรโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2555
8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเคลือบสระกักเก็บน้ำด้วยน้ำยางครีม
ปี พ.ศ. 2554
9 การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติทนความร้อน
10 ยางธรรมชาติทนน้ำมัน ความร้อน การติดไฟจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์คลอริเนตเตท/พอลิโพรพิลีน
11 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2553
12 การผลิตยางธรรมชาติที่ทนทานต่อการเผาไหม้และการเสื่อมสลายด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
13 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
14 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์แบบผสมระหว่างระบบกำมะถันกับระบบเปอร์ออกไซด์และสารป้องกันการเสื่อมสภาพต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
ปี พ.ศ. 2550
15 ต้นแบบการทำยางปูสระจากน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
16 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2548
17 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาสารเติมแต่งและสูตรผลิตภัณฑ์ยาง-ม.อ. [9] การใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันอะโรมาติกในยางคอมเปาวด์
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาการผลิต Cutless Bearing ของเรือประมงจากยางธรรมชาติเพื่อใช้แทนแบริ่งไม้
ปี พ.ศ. 2542
19 การสร้างแบบจำลองยางรองคอสะพานด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2541
20 การผลิตกาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในการดาดสระเก็บกักน้ำในพื้นที่เกาะบุโหลนดอน