ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หัชชา ศรีปลั่ง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2549 1
4 2548 1
5 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการวินิจฉัยโรคสแควมัสเซลล์คาซิโนมาในช่องปากที่พบในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 การตรวจคัดกรองการติดเชื้อ Schistosoma japonicumอย่างง่ายและรวดเร็วสำหรับการสำรวจในประชากรขนาดใหญ่ในเมืองยูนนาน : ด้วยวิธีทดสอบเซรุ่มรวม (Pooled Serum Test, PST) และการใช้แบบสอบถาม
ปี พ.ศ. 2549
3 การพัฒนาการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ปี พ.ศ. 2548
4 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในน้ำ กับโรคมะเร็งช่องปากและระบบทางเดินอาหารในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 30 ปี การให้บริการรังสีรักษาของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2525-2555