ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2559
2 การใช้ประโยชน์ของชุดตรวจดินภาคสนามสำหรับให้คำแนะนำปุ๋ยในการปลูกผัก ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2553
4 ศึกษาการใช้แหนแดงเป็นแหล่งไนโตรเจนในการผลิตพืชผักอินทรีย์และเกษตรไร้สารพิษในชุดดินสันทราย
ปี พ.ศ. 2551
5 การมีส่วนร่วมในระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน บนพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านเอียก ตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
6 ความสมดุลของธาตุอาหาร โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในการผลิตถั่วเหลือง / สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์
7 ความสมดุลของธาตุอาหาร โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในการผลิตถั่วเหลือง