ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวพร ผาสุก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 2
3 2549 2
4 2548 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับปริญญาตรีของคณะเกษตร มก.
ปี พ.ศ. 2550
2 การพัฒนาเศรษฐกิจส้มโอของภาคเหนือ
3 โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ : การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2549
4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตสบู่ดำแบบปลูกหัวไร่ปลายนาและแบบปลูกอย่างมีการจัดการสำหรับผลิตไบโอดีเซล
5 โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ: การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2548
6 ผลกระทบของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตต่อต้นทุนและกำไรของผู้ผลิต ของโรงงานแปรรูปนมพร้อมดื่มขนาดกลางและขนาดเล็ก