ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุลีรัก อารักษณ์ธรรม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 1
4 2549 1
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 อิทธิพลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์ดินและการปรับปรุงโครงสร้างของดิน ปีที่ 2
2 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินด้วยสายพันธุ์ท้องถิ่นไทย ปีที่2
ปี พ.ศ. 2555
3 อิทธิพลของปุ๋ยหมักไส้เดือนดินต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ดินและการปรับปรุงโครงสร้างของดิน
ปี พ.ศ. 2553
4 การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์ไส้เดือนดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2549
5 โครงการการใช้ไส้เดือนดินในการจัดการปัญหาขยะสลายตัวได้ในชุมชนเพื่อนำมาใช้ในการเกษตร