ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรีรัตน์ ผลศิลป์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การแยกซิงค์เฟอไรท์ที่มีอยู่ในฝุ่นจากเตาอาร์กไฟฟ้าด้วยผงเหล็ก
2 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโลหการเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมซิลิกอน และอุตสาหกรรมโลหะมีค่า
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการพัฒนาทรัพยากรแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษากระบวนการในการผลิตวัสดุเชิงประกอบเหล็กล้าไร้สนิม 316 L กับทังสเตนคาร์ไบต์
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษากระบวนการในการผลิตวัสดุเชิงประกอบเหล็กกล้าไร้สนิม 316L กับทังสเตนคาร์ไบด์
6 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ตอน โครงการนำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย