ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรัตน์ นักหล่อ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 4
3 2555 1
4 2554 3
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 4
9 2548 4
10 2547 4
11 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซู (ปี 2557)
2 การทดลองปลูกถั่วอะซูกิในสถานีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง (ปี 2557)
ปี พ.ศ. 2556
3 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซูกิ
4 การทดลองปลูกถั่วอะซูกิในสถานีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
5 การทดลองปลูกถั่วอะซูกิในสถานีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
6 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซูกิ
ปี พ.ศ. 2555
7 การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตถั่งแดงหลวงบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2554
8 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตถั่วแดงหลวงบนพื้นที่สูง
9 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตถั่วแดงหลวงบนพื้นที่สูง
10 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวปวยเหล็งและเบบี้ปวยเหล็ง
ปี พ.ศ. 2552
11 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย ที่ปลูกในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วอะซูกิให้ต้านทานต่อแมลงด้วงถั่วโดยวิธีการผสมกลับ
13 การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วอะซูกิให้ต้านทานต่อแมลงด้วงถั่วโดยวิธีการผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2550
14 การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วอะซูกิให้ต้านทานต่อแมลงด้วงถั่วโดยวิธีการผสมกลับ (ปี 2550)
15 การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วอะซูกิให้ต้านทานต่อแมลงด้วงถั่วโดยวิธีการผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2549
16 การศึกษาวิธีการเก็บรักษา คุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย
17 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนของแมลงด้วงถั่วและการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซูกิ
18 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนของแมลงด้วงถั่วและการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซูกิ
19 การศึกษาวิธีการเก็บรักษา คุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย
ปี พ.ศ. 2548
20 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนของแมลงด้วงถั่วและการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซุกิ (โครงการพิเศษ 48)
21 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย
22 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนของแมลงด้วงถั่วและการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซุกิ (โครงการพิเศษ 48)
23 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย
ปี พ.ศ. 2547
24 การอนุรักดินบนพื้นที่สูงโดยใช้แถบของไม้พุ่มบำรุงดิน
25 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย (ปี 2547)
26 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย
27 การอนุรักดินบนพื้นที่สูงโดยใช้แถบของไม้พุ่มบำรุงดิน