ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ ประสารปราน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ์ ประสานปราน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาดินประดิษฐ์โดยใช้ไวนิลอะซีเตตเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อนแบบเบ้าหมุน
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำรีไซเคิล เพื่อใช้ทำกระถางปลูกพืชแบบประหยัดน้ำ
4 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมคริลิครับเบอร์
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพกระป๋องด้วยระบบแมชชีนวิชั่น
6 การศึกษาผลของการลดความหนาแผ่นเหล็กต่อคุณสมบัติและการขึ้นรูปของกระป๋อง 2 ชิ้น
ปี พ.ศ. 2554
7 การปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือสำหรับทดสอบความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจุหลอดขนาด 40 มิลลิลิตร
8 การพัฒนาสารเคลือบกะลามะพร้าวสำหรับใช้เป็นถ้วยรับน้ำยาง
9 การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม
ปี พ.ศ. 2553
10 การถ่ายทอดผลงานวิจัย ดินประดิษฐ์จากยางพารา และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม
11 โฟมย่อยสลายได้จากแป้งและพิลิไวนิลแอลกอฮอล์
12 การพัฒนาสารเคลือบสำหรับถ้วยรับน้ำยางธรรมชาติ
13 การทำกระดาษจากเตยหนามและการเคลือบกระดาษ
ปี พ.ศ. 2552
14 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับถ้วยรับน้ำยาง
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาเยื่อกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป
17 การพัฒนาดินประดิษฐ์ สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป โดยใช้น้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง การเก็บรักษาและการทดสอบประสาทสัมผัส
19 การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยการกรีดยางพาราในฤดูฝน
20 การพัฒนาดินประดิษฐ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท๊อปโดยใช้น้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
21 เครื่องอบแห้งสุญญากาศเอนกประสงค์
ปี พ.ศ. 2548
22 การพัฒนาถ้วยรับน้ำยางโดยใช้น้ำยางธรรมชาติและดินขาว
23 การพัฒนาถ้วยรับน้ำยางโดยใช้น้ำยางธรรมชาติและดินขาว
ปี พ.ศ. 2547
24 เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์เอนกประสงค์
ปี พ.ศ. 2546
25 การพัฒนาดินญี่ปุ่นโดยการใช้กาวยางธรรมชาติปรับปรุงแทนกาวลาเท็กซ์
ปี พ.ศ. 2545
26 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยใช้ปอสา
27 การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อนแบบอัตโนมัติ
28 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับส้มแขกผง
29 การพัฒนาน้ำยางเพื่อใช้แทนซิลิโคนเหลวในงานหล่อแบบแม่พิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2544
30 การศึกษากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ โดยวิธีการฉีดพลาสติกเข้าเบ้า
31 การศึกษากระบวนการอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2543
32 การศึกษากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์โดยเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2540
33 การพัฒนาระบบการศึกษากลศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการผลิตแซนแธน
ปี พ.ศ. 2530
34 ระบบทำน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์ที่มีตัวรับรังสีแบบฮีทไปป์-เธอร์มัลไดโอด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 ผลการเติมเอทธิลีนไวนิลอะซีเตรตต่อประสิทธิภาพในการยึดติดกาว
36 การพัฒนาคอมโพสิตบอร์ดจากกล่องเครื่องดื่ม