ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีรศักดิ์ ฟองเงิน 37
2 ชัยวุฒิ โกเมศ 11
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 3
3 2555 1
4 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 เว็บสารสนเทศคลังความรู้ภูมิปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
2 เว็บไซต์สารสนเทศสหกรณ์ออมทรัยพ์ตำรวจภูธร จ.ลำปาง
3 ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
4 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษา: ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
5 การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบล..... กรณีศึกษา ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
6 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
7 ระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลประชากรในพื้นที่ชุมชนตำบลนาแก
8 ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
9 ระบบฐานข้อมูลพัสดุ - ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา : ตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง